Třída II. C

Třídní učitelka: Karolína Chlebovská

 

Aktuality: 

Týdenní plán od 11. do 15. 1.
Český jazykProcvičovíní a opakování: tvrdé a měkké skupiny; význam slov, synonyma, antonyma, řazení slov dle abecedy, pravopis ú/ů
PS do str. 39
MatematikaProcvičování a opakování : násobky 2, 3, 4, 5; součet více sčítanců, geometrické tvary, rýsujeme rovnou čáru pomocí pravítka, porovnávání čísel
PS do str. 62
ČaSRůznost je zajímavá, jsme lidé a žijeme v různých zemích
Úžasné lidské tělo - úvod
Anglický jazykG. Břečková -
Unit 3
fráze Do you like...?, I like ....., I don´t like .......
uč. str. 25, 28
PS str. 22, 23
úkol do 21. 1.: naučit se zpaměti říkadlo uč. str. 25 dle nahrávky dostupné zde