Třída II. C

Třídní učitelka: Karolína Chlebovská

 

Aktuality: 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

v odkazu uvedeném níže najdete seznam pracovních sešitů, které budou žáci potřebovat ve školním roce 2020/2021. Na rozdíl od předchozích let nebude letos z provozních důvodů zajišťovat nákup škola. Na základě podnětů z řad rodičů zveřejňujeme tento seznam s dostatečným předstihem před začátkem školního roku.

Seznam pracovních sešitů pro školní rok 2020/2021

Týdenní plán od 21. do 25. 9.
Český jazykAbeceda a řazení slov podle abecedy
PS str. 10 a 11
Písanka 12 - 15
Procvičujeme diktát, opis, přepis, hlasité čtení a porozumění přečtenému textu.
MatematikaPoznáváme dědu Lesoně, počítáme do 25, tvary a barvy - pořadí, řazení, opakování do str. 17
ČaSSvětové strany, orientace v krajině a v naší obci
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy House str. 3 - 7
Pracovní sešit str. 4,5,6

G. Břečková -
Unit 1 - slovní zásoba (a monkey, a tiger, a zebra, a snake, a crocodile, a lion), fráze I can see..., I can´t see.....)
uč str. 6 - 8
PS str. 4 - 5

S. Kůrka -
- colours and shapes
- the alphabet
The Alphabet Song
The Rainbow Song

P. Smetana -
Happy House 2 do str. 9, opakování slovíček - názvy zvířat, představování se