Třída III. A

Třídní učitelka: Eva Benešová

Aktuality: 

V týdnu od 24.2. – 1.3. – jarní prázdniny

Divadelta

Škola v přírodě

Betlém

Rudolfinum – Smím prosit?

Foto „Centra – Zvíře“

Foto „Výprava za pokladem Pražského hradu“

Foto „Rudolfinum“

  Fotogalerie 2. A
Týdenní plán od 17. do 21. 2.
Český jazyk Podstatná jména
Skloňování podstatných jmen - rod, číslo
Pádové otázky PS s. 68,69
Matematika Násobení a dělení desítkou
procvičování přednosti operací PS s. 14,15,16
G - rýsování kružnic
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 43 - 46
Pracovní sešit str. 55 - 58

Š. Kořínková -
Učebnice str. 41 - 43
Pracovní sešit str. 52 - 54

S. Kůrka -
Food, Money, Groceries, Fruit.
Happy Street unit 4

ČaSMěříme délku, objem, hmotnost Uč. s. 32,33

 

Rozvrh hodin