Třída III. A

Třídní učitelka: Eva Benešová

Aktuality: 

V pondělí 16.9. – třídní schůzky od 18,00h

 

Foto „Centra – Zvíře“

Foto „Výprava za pokladem Pražského hradu“

Foto „Rudolfinum“

  Fotogalerie 2. A
Týdenní plán od 16. do 20. 9.
Český jazyk opakování a procvičování učiva 2. ročníku
pravopis tvrdých a měkkých souhlásek
slova nadřazená, protikladná, souznačná
druhy vět PS s. 7-11
Matematika pamětné sčítání a odčítání do 100
násobení 6 - 9
dělení 2 - 4 - procvičování PS s. 6 - 10
G - tělesa, souměrnost
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 7,8,9
Pracovní sešit str. 4,5,6,7

Š. Kořínková -
Učebnice str. 6-7
Pracovní sešit str. 5-7
Čísla 1 - 10
Čtvrtek 19.9. test
ČaSMísto, kde žijeme - Naše město - PS s. 3 - 6

 

Rozvrh hodin