Třída III. A

Třídní učitelka: Eva Benešová

Aktuality: 

V pondělí 9.12.- interaktivní výstava Betlémů u Kapucínů
V pátek 13.12. – hudební workshop v Rudolfinu- „Smím prosit“

[ Foto „Centra – Zvíře“

Foto „Výprava za pokladem Pražského hradu“

Foto „Rudolfinum“

  Fotogalerie 2. A
Týdenní plán od 16. do 20. 12.
Český jazyk- vyjmenovaná slova po "L"
- procvičování příbuzných slov
- vyjímky a opaky VS s. 8- 11, PS s. 29, 30
Matematika- čísla do 1000
- porovnání, řada čísel po 100
- sčítání do 1000 po stovkách a desítkách PS II. s. 17, 20,21
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 31 - 33
Pracovní sešit str. 37 - 40

Š. Kořínková -
Christmas
Listening test Units 1 - 3

S. Kůrka -
Happy Street Unit 3.
Toys. Recycling and reusal.
Expressions: It's, It isn't, Is it…?

ČaS- Vánoce - tradice a zvyky

 

Rozvrh hodin