Třída III. A

Třídní učitelka: Simona Červinková

Aktuality: 

Týdenní plán od 20. do 24. 9.
Český jazykVlastní jména, věta a souvětí. PS do str. 10
MatematikaNásobilka 2,3 a 4, slovní a logické úlohy. PS do str. 11
Geometrie - Co už známe PS str. 45 - 46
Anglický jazyk - V. MetelcováUnit 2 - At school
Test: Numbers, greetings
PS: str. 7, 8
Anglický jazyk - S. KůrkaRevision and test:
Ways to say hello, ways to say goodbye, numbers 1 - 10, Who's this? It's ...
Happy Street 1 - Classbook p. 4 - 7, Activity book p. 2 - 6.
Anglický jazyk - J. HronekHappy street 1, Welcome to Happy Street, str. 2-5
ČaSPravidla pro chodce a cyklisty. UČ do strany 11