Třída III. A

 

Třídní učitelka: Šárka Ábelová

Aktuality: 

Rozvrh výuky od 17. 5.

Třídní webové stránky

Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka
Vyučující Předmět Kód kurzu
Š. Ábelová Český jazyk bmshptr
Š. Ábelová Matematika lgugy7e
J. Hronek Anglický jazyk qivf3co
Š. Kořínková Anglický jazyk fgtlbpe
S. Kůrka Anglický jazyk kggcgyu
Š. Ábelová Člověk a jeho svět yyefhzr
K. Chlebovská Vv a Pč k4hcna5