Třída III. A

Třídní učitelka: Simona Červinková

Aktuality: 

 

 

Týdenní plán od 17. do 21. 1.Kódy Google Classroom
Český jazykShrnutí učiva 1.pololetí.
Vyjmenovaná slova, slova příbuzná, slova s předponami vy,vý.
Slovní druhy, časování sloves, pádové otázky
PS do str. 71
a55obxn
MatematikaShrnutí učiva 1.pololetí.
Násobilka, dělení se zbytkem, slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení mimo obor násobilky.
G - první pokusy s kružítkem
agw45ie
Anglický jazyk - V. MetelcováUnit 4, str. 29
PS: str. 34, 35
Slovíčka lekce 4 (PS str. 102)
7prgwpy
Anglický jazyk - J. HronekHappy street 1, Unit 4 – At the shop, pages 28-3172v76f5
ČaSOpakování učiva 1.pololetí
UČ str. 38-39, Zdravá strava, Krev roznáší živiny po těle.
cjf3cfc
Vv, Pč, Hvuigsbp3