Třída III. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Týdenní plán od 14. do 18. 5.
Český jazyk- Tvarosloví – slovesa - pokračování
- Určování-osoby, čísla, času - pokračování
- Procvičování vyjmenovaných slov po „B“ , „L“, „M“, „P“, „S“, „V“, „Z“
- Literatura: báseň, pohádka, hlavní postava
- Procvičování
- Opakování
Matematika- Dělení dvojciferných čísel jednociferným se zbytkem
- Násobení a dělení v oboru přirozených čísel
- Procvičování
- Opakování
Geometrie:
- Rýsování obdélníků, trojúhelníků, čtverce
- Obvod obdélníků, trojúhelníků, čtverce
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykJ. Hronek -
Učebnice Happy Street 1, Unit 6, Unit test 6

K. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 54,55
Pracovní sešit str. 70,71,72

G. Břečková -
slovní zásoba U8 - upevňování, opakování
popis oblečení
navrhujeme vhodné oblečení pro různá počasí a roční dobu

J. Žižková -
6. lekce writing an email about my bedroom, Colin in Computerland
ČaS- Půda – domov pro rostliny a živočichy
- Procvičování
- Opakování

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M ČJ TV

ÚT

ČJ M ČaS AJ ČJ

ST

ČJ M AJ VV ČJ

ČT

ČJ M ČaS AJ TV

TV ČJ M ČJ HV