Třída III. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Týdenní plán od 4. do 8. 6.
Český jazyk- Podstatná jména, slovesa, základní skladebné dvojice – pokračování
- Procvičování vyjmenovaných slov po „B“ , „L“, „M“, „P“, „S“, „V“, „Z“
- Literatura: hlavní postava, herec, divák - pokračování
- Procvičování
- Opakování
Matematika- Násobení a dělení v oboru přirozených čísel – pokračování
- Jednotky délky, hmotnosti, objemu - pokračování
- Slovní úlohy – pokračování
- Procvičování
- Opakování
Geometrie:
- Osa úsečky - pokračování
- Trojúhelník, čtverec, obdélník
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykJ. Hronek -
Učebnice Happy Street 1, Unit 7

K. Šedivá -
Happy Street učebnice str. 59 - 61
Pracovní sešit str. 75 - 77

G. Břečková -
dokočení 8. lekce
reading - e-mail U8
příprava na test U8
Test U8 - 7. 6. 2018

J. Žižková -
7. lekce popis obrázků, opakování slovní zásoby a celé lekce
ČaS- Příroda kolem nás
- Procvičování
- Opakování

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M ČJ TV

ÚT

ČJ M ČaS AJ ČJ

ST

ČJ M AJ VV ČJ

ČT

ČJ M ČaS AJ TV

TV ČJ M ČJ HV