Třída III. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Týdenní plán od 11. do 15. 12.
Český jazyk- Vyjmenovaná slova po „L“
- Procvičování vyjmenovaných slov po „B“
- Opakování

Matematika- Zaokrouhlování čísel, sčítání, odečítání, slovní úlohy-pokračování
- Násobilka
- Dělení dvojciferného čísla jednociferným se zbytkem
- Procvičování
- Opakování
Geometrie:
- Jednotky délky, převody jednotek - pokračování
- Procvičování
- Opakování

Anglický jazykJ. Hronek -
Učebnice Happy Street 1, Unit 3, At happy house

K. Šedivá -
Happy Street str. 25 - 27
Pracovní sešit str. 29 - 31

G. Břečková -
U4 - At the shop, How many?

J. Žižková -
Opakujeme 2.lekci, test 2. lekce
ČaS- Výroba – spolupráce mnoha lidí
- Většinou nenakupujeme u výrobce
- Procvičování
- Opakování

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M ČJ TV

ÚT

ČJ M ČaS AJ ČJ

ST

ČJ M AJ VV ČJ

ČT

ČJ M ČaS AJ TV

TV ČJ M ČJ HV