Třída III. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

 

Týdenní plán od 16. do 20. 10.
Český jazyk- tvary stejného slova, slova příbuzná, kořen slova, část předponová
- souhlásky uvnitř slov (b,p,d,t,ď,ť,v,f)
- procvičování
- opakování
Matematika- početní příklady se závorkami - pokračování
- počítání po 10 a po 100 v oboru do 1000 - pokračování
- slovní úlohy na sčítání a odečítání
- opakování
Geometrie:
- vzájemná poloha dvou přímek rovině
- opakování
Anglický jazykJ. Hronek -
Učebnice Happy Street 1, At school

K. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 11,12,13
Pracovní sešit str. 11,12,13

G. Břečková -
U2 At school - ukončení lekce
píšeme e-mail
18. 10. Unit test 2
Slovní zásoba U3

J. Žižková -
učebnice str. 6-7, číslovky do deseti, pozdravy
prac. sešit str. 5-6, testík na číslovky
ČaS- jak měříme výšku v krajině
- co vyčteme z map
- využití krajiny
- opakování

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M ČJ TV

ÚT

ČJ M ČaS AJ ČJ

ST

ČJ M AJ VV ČJ

ČT

ČJ M ČaS AJ TV

TV ČJ M ČJ HV