Třída III. A

Třídní učitelka: Monika Mácová

Aktuality:

12.4. Život bez závislosti.

Týdenní plán od 15. do 19. 4.
Český jazykVyjmenovaná slova - opakování.
Slovní druhy - příslovce, předložky.
Učebnice do str. 144.
Pracovní sešit č. 2 do str. 10.
MatematikaPísemné sčítání a odčítání do 1000. Dělení se zbytkem.
Násobení a dělení mimo obor násobilek - násobků deseti.
Velká násobilka.
G: Střed úsečky.
Učebnice do str. 132.
Pracovní sešit 2 do str. 23/3.
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 54, 55
Pracovní sešit str. 69, 70, 72
Easter in English

R. Bittnerová -
minitest 7(popis osoby-gram.vazba He´s got/She´s got..)
-Easter/Velikonoce


ČaSVelikonoce.
Učebnice do str. 61.
PS do str. 31.

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M ČAS TV ČJ

ÚT

ČJ AJ M VV ČJ

ST

AJ ČJ TV M HV

ČT

ČJ M ČAS AJ ČJ

ČJ M TV ČJ