Třída III. A

Třída III. A

Třídní učitelka: Šárka Ábelová

Aktuality:

26. 5. odjezd na školu v přírodě (sraz v 7.00 – 7.15)

26. 5. – 2. 6. – škola v přírodě (žáci, kteří nejedou na ŠvP, navštěvují třídu 3. B)

5. 6. – Poznáváme Prahu – výlet do ZOO (hrazeno ze SRPŠ)

14. 6. – Poznáváme Prahu – Vrtbovská zahrada (vstupné 45,- Kč)

19. 6. – 23. 6. – projektový týden Zipyho kamarádi

 

   Třídní webové stránky

Týdenní plán od 19. do 23. 6.
Český jazyk- učebnice - str. 197-204, PS 2 do str. 46
- Čítanka pro 3. ročník - dokončení
Matematika- učebnice do str. 105- pouze vybraná cvičení
- PS 2. díl do str. 46
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Chit Chat str. 52,53,54
Pracovní sešit str. 53,54

K. Puchmertlová -
Unit 12
- CB 56,57, 59
- AB 56 - 58

J. Hronek -
Učebnice Chit Chat 1, Unit 12, Goodbye Superstars

M. Haluzová -
Family, Body
- mum, dad, grandad, grandma, sister, brother
- body, head, arms, legs, hands, feet
I haven' t got ...
This is my ...
Who' s this? It' s ...
You' ve got ...
He/ she/ it has got ...
Has he/ she/ it got ... ?
Yes, he/ she/ it has. No, he/ she/ it hasn' t.
Have you got ...?
Yes, I have. No, I haven' t.
ČaS- učebnice do str. 73
- PS do str. 37
- závěrečná písemná práce z ČaS - středa 21. 6

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

TV ČJ M AJ HV

ÚT

ČJ AJ M ČJ

ST

ČJ ČJ M ČJ ČAS

ČT

AJ TV M ČJ VV

ČJ ČJ M ČAS TV