Třída III. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Týdenní plán od 19. do 23. 3.
Český jazyk- Vyjmenovaná slova po „S“
- Procvičování vyjmenovaných slov po „B“ , „L“, „M“, „P“
- Procvičování
- Opakování
Matematika- Násobení a dělení mimo obor násobilek do 1000
- Sčítání a odčítání do 1000
- Procvičování
- Opakování
Geometrie:
- Geometrická tělesa (jehlan, kužel, válec) - pokračování
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykJ. Hronek -
Učebnice Happy Street 1, Unit 5, At the park

K. Šedivá -
Happy Street učebnice str. 45,46
Pracovní sešit str. 57,58

G. Břečková -
Easter
Where´s the .......?
There´s a book (in, on, under) the bed.

J. Žižková -
6. lekce writing an email about my bedroom, Colin in Computerland
ČaS- Jak žili naši předkové, první lidé, lovci a sběrači, vznik zemědělství
- Procvičování
- Opakování

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M ČJ TV

ÚT

ČJ M ČaS AJ ČJ

ST

ČJ M AJ VV ČJ

ČT

ČJ M ČaS AJ TV

TV ČJ M ČJ HV