Třída III. A

Třídní učitelka: Monika Mácová

Aktuality:

3. 5. Ornita – Dravci.

Týdenní plán od 3. do 7. 6.
Český jazykVyjmenovaná slova - opakování.
Slovní druhy. Podstatná jména - pád, číslo, rod.
Slovesa - osoba, číslo, čas.
Věta jednoduchá.
Učebnice do str. 192.
Pracovní sešit č. 2 do str. 38.
MatematikaNásobení a dělení mimo obor násobilek.
Velká násobilka. Převod jednotek. Slovní úlohy.
G: Trojúhelník.
Učebnice do str. 154.
Pracovní sešit 2 do str. 35.
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 63
Pracovní sešit str. 81,82,83

R. Bittnerová -
minitest body parts/části těla
Move your body!; gram.vazba Can you shake your head?
ČaSLouka. Jak pracuje počítač.
Učebnice do str. 72.
PS do str. 36.

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M ČAS TV ČJ

ÚT

ČJ AJ M VV ČJ

ST

AJ ČJ TV M HV

ČT

ČJ M ČAS AJ ČJ

ČJ M TV ČJ