Třída III. B

Třídní učitelka: Olga Vítková

Aktuality: 

 Fotogalerie 3. B

Týdenní plán od 13. do 17. 5.
Český jazykSlovní druhy - slovesa, číslovky PS s.8,9
Slovesa - jednoduché a složené tvary
Skloňování podstatných jmen
Procvičování vyjm. slov a podstatných jmen
MatematikaNásobení a dělení 10. Písemné násobení. PS s.32-35, PS Fraus s.23
GEO - Obvod rovinných obrazců. Rýsování trojúhelníku.
Anglický jazykJ. Hronek -
Učebnice Happy Street 1, Unit 8, In the playground

R. Bittnerová -
minitest body parts/části těla
Move your body!; gram.vazba Can you shake your head?


ČaSPodmínky pro život rostlin

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ AJ M ČJ TV

ÚT

ČJ M ČAS VV ČJ

ST

TV ČJ M AJ TV

ČT

ČJ M ČAS HV AJ

ČJ M ČJ ČJ