Třída III. B

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Třídní učitelka: Ivana Kokaislová

Aktuality: 

 

Škola v přírodě

Rudolfinum

Den civilní obrany

Projektové vyučování – les

Fotogalerie 2. B

Týdenní plán od 16. do 20. 9.
Český jazykPsaní ů-ú, význam slov – synonyma a opozita, slova nadřazená a podřazená, mnohoznačná,
Astrid Lindgrenová – čít. str. 7
MatematikaSčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 zpaměti, násobení a dělení v oboru 2-7,
G – bod, přímka, úsečka a polopřímka – definice a znázornění
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 7,8,9
Pracovní sešit str. 4,5,6,7

Š. Kořínková -
Učebnice str. 6-7
Pracovní sešit str. 5-7
Čísla 1 - 10
Čtvrtek 19.9. test
ČaSOrientace v přírodě, plán, mapa, místní krajina, obec, dopravní síť
VvPodzimní příroda – kresba, malba – pastelky, fixy, vodové a anilínové barvy, barevné křídy
HvNotová osnova, stupnice, druhy not, užití jednoduchých hudebních nástrojů
TvZáklady gymnastiky – akrobacie, kotoul vpřed, vzad a jeho modifikace, průprava stoj na rukou
Zpracování nasbíraných přírodnin z exkurze ve Stromovce

 

Rozvrh hodin