Třída III. B

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Třídní učitelka: Ivana Kokaislová

Aktuality: 

Od 13.2. 2020 je opět  zahájen plavecký výcvik, rozvrh hodin se od 10.2. řídí režimem bez Tv, tj.  v pondělí – matematika, ve čtvrtek – čeština, čtení, v pátek –  prvouka

Každý pátek je matematika geometrie – děti potřebují pravoúhlý trojúhelník s ryskou a nejlépe kovové kružítko

Od 24. – 28.2. 2020 jarní prázdniny

 

 

 

 

Škola v přírodě

Rudolfinum

Den civilní obrany

Projektové vyučování – les

Fotogalerie 2. B

Týdenní plán od 17. do 21. 2.
Český jazykPodstatná jména skloňování, rod, číslo a pád, rozlišování slovních druhů ve větě
MatematikaČtení a sestavování tabulek a jednoduchých diagramů, kružnice a kruh, rýsování kružnice střed, poloměr, průměr
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 43 - 46
Pracovní sešit str. 55 - 58

Š. Kořínková -
Učebnice str. 41 - 43
Pracovní sešit str. 52 - 54

S. Kůrka -
Food, Money, Groceries, Fruit.
Happy Street unit 4

ČaSHoření hašení ohně, situace obecného ohrožení
VvModelování složitějších předmětů denní potřeby – hračky, figurky, pohádkové postavy apod.
HvSlavní čeští hudební skladatelé a jejich dílo
TvPlavecký výcvik
Rozvíjení pracovních návyků, práce s modelovací hmotou

 

Rozvrh hodin