Třída III. B

Třídní učitelka: Jana Veselá

 

Aktuality: 

Konzultace K. Šedivá

Týdenní plán od 12. do 16. 3.
Český jazykVyjmenovaná slova po P, procvičování rodu, čísla, pádu u
podstatných jmen
Matematikapísemné sčítání a odčítání do 1000
Anglický jazykJ. Hronek -
Učebnice Happy Street 1, Unit 5, At the park

K. Šedivá -
Happy Street učebnice str. 45,46
Pracovní sešit str. 57,58

G. Břečková -
Easter
Where´s the .......?
There´s a book (in, on, under) the bed.
ČaSOd sledování pravidelností k letopočtu

Rozvrh hodin 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M ČaS VV ČJ

ÚT

ČJ M HV AJ TV

ST

TV ČJ AJ M ČJ

ČT

ČJ M ČaS AJ ČJ

ČJ M  PČ TV ČJ