Třída III. B

Třídní učitelka: Jana Veselá

 

Aktuality: 

Konzultace K. Šedivá

Týdenní plán od 14. do 18. 5.
Český jazykVyjmenovaná slova po P, procvičování rodu, čísla, pádu u
podstatných jmen
Matematikapísemné sčítání a odčítání do 1000
Anglický jazykJ. Hronek -
Učebnice Happy Street 1, Unit 6, Unit test 6

K. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 54,55
Pracovní sešit str. 70,71,72

G. Břečková -
slovní zásoba U8 - upevňování, opakování
popis oblečení
navrhujeme vhodné oblečení pro různá počasí a roční dobu
ČaSOd sledování pravidelností k letopočtu

Rozvrh hodin 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M ČaS VV ČJ

ÚT

ČJ M HV AJ TV

ST

TV ČJ AJ M ČJ

ČT

ČJ M ČaS AJ ČJ

ČJ M  PČ TV ČJ