Třída III. B

Třídní učitelka: Jana Veselá

 

Aktuality: 

Konzultace K. Šedivá

Týdenní plán od 28. 5. do 1. 6.
Český jazykVyjmenovaná slova po P, procvičování rodu, čísla, pádu u
podstatných jmen
Matematikapísemné sčítání a odčítání do 1000
Anglický jazykJ. Hronek -
Učebnice Happy Street 1, Unit 7

K. Šedivá -
Happy Street učebnice str. 59 - 61
Pracovní sešit str. 75 - 77

G. Břečková -
dokočení 8. lekce
reading - e-mail U8
příprava na test U8
Test U8 - 7. 6. 2018
ČaSOd sledování pravidelností k letopočtu

Rozvrh hodin 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M ČaS VV ČJ

ÚT

ČJ M HV AJ TV

ST

TV ČJ AJ M ČJ

ČT

ČJ M ČaS AJ ČJ

ČJ M  PČ TV ČJ