Třída III. C

Třídní učitelka: Lucie Rendlová

Aktuality: 

8.1. – hudební program

10.1. divadlo Minor – Demokracie

Týdenní plán 20. do 24. 1.
Český jazykopakování VS po B,L,Z, nově VS po M
Matematikaopakování probrané látky, pís.sčítání, odčítání, ekvivalence operací
(násobení má přednost, závorka má přednost)
ČaSčas (rok, roční období, věk...)
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 35 - 37
Pracovní sešit str. 44 - 46

Š. Kořínková -
Učebnice str. 35,36
Prac. sešit: volná cvičení na stranách 41,43,45
Test: překlad vět viz učebnice

J. Hronek -
Učebnice Happy Street 1, Unit 3, At happy house

Rozvrh hodin