Třída III. C

Třídní učitelka: Karolina Chlebovská

Aktuality:

 

Týdenní plán 13. do 17. 6.Kódy Google Classroom
Český jazykprocvičování a opakování dosud probraného učivayml6gqf
Matematikaprocvičování a opakování dosud probraného učiva4kkbjvu
ČaS- rozmanitost přírody, rostliny, živočichové na louce
- rostliny podle výskytu, živočichové podle způsobu života, houby
- ochrana přírody, ohleduplné chování k přírodě
kafhvt2
Anglický jazyk - S. KůrkaPerson description: tall/short; fat/thin; old/young - revision
Chant: Tall & Short - revision
Talking about paintings.
Happy Street 1 - Classbook pp. (50-) 52-53. Activity Book pp. 67-68
cqpyrye
Učebna pro žáky v karanténě (k online výuce se třídou)js7kikj