Třída III. C

Třídní učitelka: Karolina Chlebovská

Aktuality:

 

Týdenní plán 20. do 24. 9.
Český jazykVelká písmena - jména osob, zvířat a místní pojmenování
Věta, souvětí.
MatematikaObdélník, čtverec, trojúhelník
Rýsujeme (bod, přímka, druhy čar, bod na přímce
Krokování a parketování
ČaSPlán ulice, města, městské části Suchdol. Místní krajina, dopravní síť, naše adresa
Anglický jazyk - K. ŠediváUčebnice Happy Street str. 6 - 9
Psaní čísel 1 - 10
Pracovní sešit str. 6 - 8
Anglický jazyk - S. KůrkaRevision and test:
Ways to say hello, ways to say goodbye, numbers 1 - 10, Who's this? It's ...
Happy Street 1 - Classbook p. 4 - 7, Activity book p. 2 - 6.
Anglický jazyk - V. MetelcováUnit 2 - At school
Test: Numbers, greetings
PS: str. 7, 8