Třída III. C

IMG_1002

Třídní učitelka: Karolína Chlebovská

Aktuality:

Týdenní plán od 16. do 20. 10.
Český jazykSpodoba uvnitř slova - opakování, stavba slova (kořen, předpona, přípona)
MatematikaUpevňování znalosti násobilky, sčítání a odčítání zpaměti, Geometrie - přímka různoběžná, rovnoběžná
ČaSPravidla pro cyklisty a pro chodce - test, Typy krajiny dle nadm. výšky, světové strany, orientace na mapě
Anglický jazykJ. Hronek -
Učebnice Happy Street 1, At school

K. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 11,12,13
Pracovní sešit str. 11,12,13

G. Břečková -
U2 At school - ukončení lekce
píšeme e-mail
18. 10. Unit test 2
slovní zásoba U3

J. Žižková -
učebnice str. 6-7, číslovky do deseti, pozdravy
prac. sešit str. 5-6, testík na číslovky

 

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M ČaS ČJ

ÚT

TV M ČJ AJ ČJ

ST

ČJ M AJ VV TV

ČT

ČJ M ČJ AJ HV

ČJ M ČaS ČJ TV