Třída III. D

Třídní učitelka: Helena Chýlová

Aktuality: 

14.1. – DIVADELTA
17.1. – ORNITA ( 65,-)
V úterý 14.1. – pololetní práce z matematiky
Ve středu 15.1. – pololetní práce z českého jazyka

Týdenní plán od 17. do 21. 2.
Český jazykTvarosloví - podstatná jména
- rozlišování rodu, čísla, pádu
Čítanka 95 - 99
Matematika Sčítání, odčítání trojciferných čísel
Čtení a sestavování tabulek a jednoduchých diagramů
G - geometrické útvary v rovině
ČaS Hoření, hašení ohně, situace obecného ohrožení
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 43 - 46
Pracovní sešit str. 55 - 58

Š. Kořínková -
Učebnice str. 41 - 43
Pracovní sešit str. 52 - 54

J. Hronek -
Učebnice Happy Street 1, Unit 5, At the park

Rozvrh hodin