Třída IV. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Týdenní plán od 10. do 14. 6.
Český jazyk- Závěrečné opakovaní probraného učiva 4. třídy
- Vyjmenovaná slova
- Slovní druhy
- Skloňování podstatných jmen
- Slovesa - časování
- Procvičování
- Opakování
Literatura:
- Čtení s porozuměním
Sloh:
- Vypravování – čtenářský deník

Matematika- Závěrečné opakovaní probraného učiva 4. třídy
- Početní operace
- Zlomky
- Procvičování
- Opakování
Geometrie:
- Tělesa : krychle, kvádr, jehlan, kužel, koule, válec)
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykJ. Žižková -
• Unit 5 Kites – vocabulary practice, my town

R. Bittnerová -
: minitest What is the weather like? It is sunny.
gram.vazba What are you wearing?
Seasons+Months/4 roční období+měsíce

Přírodověda- Závěrečné opakovaní probraného učiva 4. třídy
- Živá a neživá příroda
- Procvičování
- Opakování

Vlastivěda- ČR - nerostné suroviny, průmysl
- Procvičování
- Opakování

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

AJ ČJ M VLA VV

ÚT

ČJ M PŘÍ AJ VV

ST

ČJ M VLA ČJ TV

ČT

ČJ AJ M PŘÍ

ČJ HV M ČJ TV