Třída IV. A

Třídní učitelka: Monika Mácová

Aktuality:

4.12. Vánoční besídka s dílnou (ve třídě).
6.12. Bazilika svatého Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě – vlastivědná procházka.
Týdenní plán od 13. do 17. 1.
Český jazykVyjmenovaná slova.
Slovní druhy. Podstatná jména - mluvnické kategorie.
Vzory středního a ženského rodu.
Učebnice do str. 113.
Pracovní sešit II do str. 12.
MatematikaČísla větší než 10 000 - porovnávání, zaokrouhlování,
písemné sčítání a odčítání. Dělení čísly 10,100,1000.
Převody jednotek.
G: Trojúhelník.
Učebnice do str. 83.
Pracovní sešit do str. 36.
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice str. 27
Pracovní sešit str. 31,32

H. Martinů -
Happy Street 2, Unit 4 - Are they monkeys?
Učebnice - str. 24 - 28,
Prac. sešit - str. 29 - 33
PřírodovědaDélka, hmotnost, objem, čas, teplota.
Učebnice do str. 48.
VlastivědaHusitské války.
Učebnice do str. 37.

Rozvrh hodin