Třída IV. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Týdenní plán od 17. do 21. 12.
Český jazyk- Podstatná jména rodu středního- vzory
- Slovní druhy – podstatná jména, slovesa
- Procvičování
- Opakování
Literatura:
- Praktické naslouchání
Sloh:
- Vypravování, - popis, klíčová slova
Matematika- Numerace v oboru do 1,000.000 (sčítání, odčítání, násobení, dělení)
- Zaokrouhlování
- Procvičování
- Opakování
Geometrie:
- Obdélník a čtverec - rýsování
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykJ. Žižková -
• Unit 3 – shopping, food, phrases: She/he likes, she/he doesn´t like….

R. Bittnerová -
minitest The animals
Comparative-2.stupeň příd.jmen
Christmas Day, New Year´s Day


Přírodověda- Živá a neživá příroda
- Les – rostliny a živočichové
- Procvičování
- Opakování

Vlastivěda- Lucemburkové na českém trůně
- Procvičování
- Opakování

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

AJ ČJ M VLA VV

ÚT

ČJ M PŘÍ AJ VV

ST

ČJ M VLA ČJ TV

ČT

ČJ AJ M PŘÍ

ČJ HV M ČJ TV