Třída IV. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Týdenní plán od 11. do 15. 2.
Český jazyk- Skloňování podstatných jmen rodu mužského, vzory
- Vyjmenovaná slova
Slovní druhy
- Procvičování
- Opakování
Literatura:
- Poslech básně
Sloh:
- Vypravování, popis, klíčová slova, sestavování osnovy
Matematika- Písemné násobení dvojciferným činitelem
- Diagram, tabulky, neznámá „x“
- Přímá úměrnost
- Písemné násobení dvojciferným činitelem
- Procvičování
- Opakování
Geometrie:
- Úsečka, osa úsečky, střed úsečky
- Obvod trojúhelníku
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykJ. Žižková -
• Unit 3 – shopping, food, phrases: She/he likes, she/he doesn´t like….

R. Bittnerová -
Test 4-Animals
comparisons/srovnávání(gram.vazba taller than....)


Přírodověda- Park (město), rostliny, živočichové
- Procvičování
- Opakování

Vlastivěda- Období husitských válek
- Procvičování
- Opakování

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

AJ ČJ M VLA VV

ÚT

ČJ M PŘÍ AJ VV

ST

ČJ M VLA ČJ TV

ČT

ČJ AJ M PŘÍ

ČJ HV M ČJ TV