Třída IV. A

Třídní učitelka: Monika Mácová

Aktuality:

Konzultace K. Šedivá

15.11. Hra na Hrad.
Týdenní plán od 11. do 15. 11.
Český jazykPředložky a předpony.
Vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S.
Slovní druhy.
Učebnice str. 72 - 77, str. 59 - 60.
Pracovní sešit do str. 28, str. 36.
MatematikaDělení se zbytkem. Písemné násobení a dělení.
Obor 0 - 10000 - porovnávání, sčítání a odčítání zpaměti,
písemné sčítání a odčítání.
G: Přímky kolmé, přímky rovnoběžné.
Učebnice do str. 47.
Pracovní sešit do str. 19.
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 17,18
Pracovní sešit str. 18,19

H. Martinů -
učebnice Happy Street, Unit 1 - opakování abecedy (str. 4-7)
Unit 2 - rodina, čísla 0 - 100 (str. 8 - 12)
PřírodovědaEkosystém lesa - lesní patro.
Učebnice do str. 36.
VlastivědaČeské pověsti.
Přemyslovská knížata.
Románský stavební sloh.
Učebnice do str. 25.

Rozvrh hodin