Třída IV. A

Třídní učitelka: Monika Mácová

Aktuality:

20.9. Karlův most plný příběhů.

Týdenní plán od 16. do 20. 9.
Český jazykSlova spisovná a nespisovná.
Stavba slova. Předložky a předpony.
Učebnice str. 15 - 20, 36 - 48.
Pracovní sešit do str.14.
MatematikaNásobení mimo obor násobilky. Převod jednotek.
Písemné sčítání a odčítání v oboru do 1000.
Dělení se zbytkem.
G: Poloha přímek.
Učebnice do str. 14.
Pracovní sešit do str. 4.
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 6,7
Pracovní sešit str. 3,4,5,6
PřírodovědaRostliny.
Učebnice do str. 11.
VlastivědaNaše země v pravěku.
Učebnice do str. 11.

Rozvrh hodin