Třída IV. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Týdenní plán od 15. do 19. 4.
Český jazyk- Základní větné členy – podmět a přísudek
- Řeč přímá a nepřímá
- Procvičování
- Opakování
Literatura:
-
Sloh:
- Čtení s porozuměním, hlasité čtení
Matematika- Práce s letopočty
- Řešení slovních úloh
- Zlomky – výpočet zlomku z určitého čísla , zápis zlomku
- Početní operace (+; -; x; : ) s přirozenými čísly
- Procvičování
- Opakování
Geometrie:
- Obsah obdélníku, čtverce
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykJ. Žižková -
• Unit 5 Kites – vocabulary practice, my town

R. Bittnerová -
Listening, Reading and Writing test Units 4-6
-Easter/Velikonoce

Přírodověda- Pole – rostliny a živočichové
- Procvičování
- Opakování

Vlastivěda- Česká republika – demokratický stát, armáda ČR
- Procvičování
- Opakování

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

AJ ČJ M VLA VV

ÚT

ČJ M PŘÍ AJ VV

ST

ČJ M VLA ČJ TV

ČT

ČJ AJ M PŘÍ

ČJ HV M ČJ TV