Třída IV. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Týdenní plán od 15. do 19. 10.
Český jazyk- Stavba slova – kořen, předpona, přípona, koncovka
- Vyjmenovaná slova
- Procvičování
- Opakování
Literatura:
- Čtení (pozorné, soustředěné)
Sloh:
- Slohová cvičení – pracovní postup
Matematika- Čísla do 10.000
- Písemné dělení
- Práce s diagramy
- Procvičování
- Opakování
Geometrie:
- Vzájemná poloha přímek v rovině
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykJ. Žižková -
• Unit 2 – spelling practice, family members, test vocabulary
Přírodověda- Rostliny a živočichové - dokončení
- Procvičování
- Opakování

Vlastivěda- Velká Morava
- Procvičování
- Opakování

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

AJ ČJ M VLA VV

ÚT

ČJ M PŘÍ AJ VV

ST

ČJ M VLA ČJ TV

ČT

ČJ AJ M PŘÍ

ČJ HV M ČJ TV