Třída IV. A

Třídní učitelka: Monika Mácová

Aktuality:

Týdenní plán od 17. do 21. 2.
Český jazykPodstatná jména - mluvnické kategorie.
Vzory mužského rodu.
Učebnice do str. 127.
Pracovní sešit II do str. 21.
MatematikaPísemné sčítání a odčítání. Převody jednotek.
Písemné násobení dvojciferným činitelem.
G: osa úsečky, obvod čtverce, osová souměrnost.
Učebnice do str. 105.
Pracovní sešit II do str. 10.
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 35 - 38
Pracovní sešit str. 44 - 47

H. Martinů -
Happy Street 2, Unit 5 - The Town: Map reading and directions
Učebnice - str. 32 - 39;
Prac. sešit - str. 40 - 47
PřírodovědaŽivočichové volně žijící v okolí lidských sídel.
Jaro.
Učebnice do str. 49 - 51.
VlastivědaRenesance.
Život lidí na počátku novověku.
Závěrečné opakování. Projekt.
Učebnice do str. 49.

Rozvrh hodin