Třída IV. A

Třídní učitelka: Eva Benešová

Aktuality: 

 

Herbáře

Divadelta Škola v přírodě Betlém Rudolfinum – Smím prosit? Foto „Centra – Zvíře“ Foto „Výprava za pokladem Pražského hradu“ Foto „Rudolfinum“   Fotogalerie 2. A

Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů
Vyučující Předmět Kód kurzu
E. Benešová Český jazyk ny3ytdz
E. Benešová Matematika wpfalvq
E. Benešová Vlastivěda in22ksk
P. Smetana Anglický jazyk 7gogoow
K. Šedivá Anglický jazyk uwpmw6f
Š. Kořínková Anglický jazyk e3yeezj
E. Benešová Přírodopis p3zg22s

 

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Týdenní plán od 21. do 25. 9.
Český jazyk nauka o slově - slova protikladná PS s. 8
slova spisovná a nespisovná, nadřazená, podřazená PS s. 9,10
procvičování - nauka o slově PS. s. 11,12
Matematika Pořadí početních operací - práce se závorkami PS s. 3/5 - 8
Písemné sčítání a odčítání do 1000 PS s. 4, Početníček s. 6- 9
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 6,7
Pracovní sešit str. 3,4,5

Š. Kořínková -
Učebnice str. 8-9
Pracovní sešit str. 7-9
sloveso TO BE
Test - spelling

P. Smetana -
Happy Street 2, písnička a překlad do str. 5, otázka v množném čísle (What are these? These are...)Přírodověda opakování - houby - základní vlastnosti hub
Živá příroda - Rostliny, vlastnosti rostlin - Uč. s. 8,9
Vlastivěda Opakování - Poloha ČR
Naše vlast - státní symboly Uč. s. 5