Třída IV. A

Třídní učitelka: Šárka Ábelová

Aktuality: 

Třídní webové stránky

Týdenní plán od 20. do 24. 9.
Český jazykOpakování učiva 3. ročníku
Učebnice - strana 10 - cvičení 8a) - přepis
PS - str. 8-11
Čítanka - vybrané texty
MatematikaOpakování učiva 3. ročníku
PS - 1. díl - str. 5-6
Násobení, dělení beze zbytku - opakování
Testy: slovní úlohy, písemné sčítání a odčítání
Anglický jazyk - K. ŠediváUčebnice Happy Street str. 7,8
Spelling
Pracovní sešit str. 5 - 7
Anglický jazyk - Š. KořínkováOpakování Unit 1
Učebnice str. 8 - 9
Prac. sešit str. 6 - 8
Test - spelling
Anglický jazyk - S. KůrkaRevision and test:
What's this?, What are these?; It's ...; They are...
Magazines - introduction; Writing a letter - introduction
Happy Street 2 - Classbook p. 4 - 7, Activity book p. 2 - 6.
PřírodovědaRostliny - vlastnosti, dělení
Test - houby
VlastivědaV prvním pololetí používáme fialovou učebnici a fialový sešit.
Učebnice str. 6, zápis do sešitu
Test: státní symboly (to, co je v učebnici)