Třída IV. A

Třídní učitelka: Eva Benešová

Aktuality: 

Rozvrh výuky od 17. 5.

Herbáře

Divadelta Škola v přírodě Betlém Rudolfinum – Smím prosit? Foto „Centra – Zvíře“ Foto „Výprava za pokladem Pražského hradu“ Foto „Rudolfinum“   Fotogalerie 2. A

Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka
Vyučující Předmět Kód kurzu
E. Benešová Český jazyk ny3ytdz
E. Benešová Matematika wpfalvq
E. Benešová Vlastivěda in22ksk
P. Smetana Anglický jazyk 7gogoow
K. Šedivá Anglický jazyk uwpmw6f
Š. Kořínková Anglický jazyk e3yeezj
E. Benešová Přírodopis p3zg22s
E. Benešová Výchovy tdybc4f