Třída IV. A

IMG_20170906_090234

Třídní učitelka: Šárka Ábelová

Aktuality:

pondělí 14. 5. – dopravní hřiště, odjezd od školy v 7.45, učení na 4. a 5. hodinu s sebou

úterý 15. 5. – Environmentální výchova s panem Včelkou, všechno učení s sebou jako obvykle

čtvrtek 17. 5. – Rodiče za katedrou – téma „Fotografování“ s Markem Novotným, učení s sebou jako obvykle

pátek 18. 5. – exkurze do České televize, vstupné zdarma, návrat do školy kolem 13.00 hod. 

pondělí 21. 5. – Mozaika Únětice s Magdalenou Kracík Štorkánovou – bude zapsáno do ŽK

  Třídní webové stránky

Týdenní plán od 14. do 18. 5.
Český jazyk- učebnice str. 186-193
- PS str. 26/cv. 3 a 4, PS str. 27/cv. 1
Matematika- PS II. díl str. 36, 37
- učebnice str. 84 / cv. 23, str. 86 / cv. 14 a 15
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 54,55
Pracovní sešit str. 69 - 72

N. Pavlišová -
Unit8-lessons1-6, 5

G. Břečková -
čtení U7 - JOBS
slovní zásoba U8
práce s časopisem RaR - Royal Family, Mother's day
Přírodověda- učebnice str. 80-83
Vlastivěda- fialová učebnice - str. 22-25, test ze stran 13-21

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ TV M VLA HV

ÚT

ČJ M PŘÍ ČJ AJ

ST

ČJ TV M AJ VLA

ČT

AJ ČJ M VV VV

ČJ M PŘÍ ČJ