Třída IV. A

IMG_20170906_090234

Třídní učitelka: Šárka Ábelová

Aktuality:

20. 10. Místní knihovna – přednáška „Poezie a próza“

  Třídní webové stránky
Týdenní plán od 16. do 20. 10.
Český jazyk- učebnice str. 55-59 – pouze vybraná cvičení
- PS 1. díl, str. 17,18,19,20
- Čítanka pro 4. ročník do str. 27 (na pátek 20. 10. zpaměti báseň Smutný čmelák, str. 55)
Matematika- PS do str. 15
- geometrie - rýsování kolmých a rovnoběžných přímek
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 10,11,12
Pracovní sešit str. 9,10,11

N. Pavlišová -
lesson 2- Families, Our world

G. Břečková -
U2- ukončení lekce
píšeme e-mail
18. 10. Unit test 2
slovní zásoba U3
Přírodověda- učebnice do str. 16
Vlastivěda- červená učebnice do str. 20, 22
- opakování - Počátky středověku - str. 21

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ TV M VLA HV

ÚT

ČJ M PŘÍ ČJ AJ

ST

ČJ TV M AJ VLA

ČT

AJ ČJ M VV VV

ČJ M PŘÍ ČJ