Třída IV. A

IMG_20170906_090234

Třídní učitelka: Šárka Ábelová

Aktuality:

pátek 9. 3. – celý den – Mozaika Únětice –  výtvarná dílna s Magdalenou Kracík Štorkánovou – detaily budou zapsány do ŽK 

  Třídní webové stránky

Týdenní plán od 19. do 23. 3.
Český jazyk- učebnice str. 181-192, vybraná cvičení
- PS I. díl str. 26
- Čítanka pro 4. ročník str 108-113
Matematika- PS II. díl do str. 17
- geometrie - opakování - čtverec, obdélník (konstrukce, obvod, obsah)
Anglický jazykK. Šedivá -
Happy Street učebnice str. 43,44
Pracovní sešit str. 55,56

N. Pavlišová -
Unit6-lessons3-7

G. Břečková -
Days of the week
Easter - práce s časopisem
Přírodověda- učebnice str. 49-51
Vlastivěda- červená učebnice do str. 45

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ TV M VLA HV

ÚT

ČJ M PŘÍ ČJ AJ

ST

ČJ TV M AJ VLA

ČT

AJ ČJ M VV VV

ČJ M PŘÍ ČJ