Třída IV. A

třídní foto 4.A

Třídní učitelka: Eva Benešová

Aktuality:

V týdnu od 12.6 – 16.6. – píšeme pololetní práce z ČJ a M
Ve čtvrtek 15.6. – dopravní hřiště

 

 Fotogalerie 4. A

Týdenní plán od 12. do 16. 6.
Český jazyk opakování učiva ze 4. ročníku PS s. 72-73
Přímá a nepřímá řeč PS s. 71
Matematika Kružnice, krychle, kvádr, převody jednotek PS s. 82-84
Opakování učiva ze 4. ročníku
Anglický jazykK. Puchmertlová -
Unit 12
- CB 56,57, 59
- AB 56 - 58

G. Břečková -
was, were, had - dokončení U11
deníček angličtiny
Přírodověda Opakování učiva ze 4. ročníku
Rostliny a živočichové v různých ekosystémech
Vlastivěda řeky a povodí
Počasí a podnebí Uč. s. 26-28

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M VLA VLA HV

ÚT

AJ M ČJ VV VV

ST

ČJ AJ PŘÍ M TV

ČT

ČJ ČJ PŘÍ M

ČJ TV M ČJ AJ