Třída IV. A

IMG_20170906_090234

Třídní učitelka: Šárka Ábelová

Aktuality:

5. 6. – Rodiče za katedrou, téma Letiště  (ve třídě)

  Třídní webové stránky

Týdenní plán od 4. do 8. 6.
Český jazyk- opakování a procvičování probraného učiva
- 4. 6. - odevzdání čtenářských deníků
Matematika- opakování a procvičování probraného učiva
- geometrie - tělesa
Anglický jazykK. Šedivá -
Happy Street učebnice str. 59 - 61
Pracovní sešit str. 77 - 79

N. Pavlišová -
revision of Unit8, test Unit8, final evaluation

G. Břečková -
dokočení 8. lekce
reading - U8
příprava na test U8
Test U8 - 7. 6. 2018
Přírodověda- 5. 6. - závěrečná práce
- učebnice str. 84-92
Vlastivěda- opakování a procvičování probraného učiva
- 6. 6. - závěrečná práce
- fialová učebnice - str. 26-32

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ TV M VLA HV

ÚT

ČJ M PŘÍ ČJ AJ

ST

ČJ TV M AJ VLA

ČT

AJ ČJ M VV VV

ČJ M PŘÍ ČJ