Třída IV. B

Třídní učitelka: Olga Vítková

 

Aktuality: 

Týdenní plán od 16. do 20. 9.
Český jazykVyjmenovaná slova po B. Stavba slova - předpona, kořen, přípona. Význam slov.
PS s.7-9, 13, 22
Čítanka s.6-8


MatematikaPísemné násobení jednociferným činitelem. Dělení se zbytkem. Pořadí početních operací.
G - Délka úsečky, jednotky délky a její převody. Plán stavby.
PS Fraus s.7-10, čtyřlístek s.42
učebnice s.12-14
Anglický jazykŠ. Kořínková -
Učebnice str. 5-7
Pracovní sešit str. 3-6
Čtvrtek 19.9. - test
VlastivědaNaše země v pravěku. Uč.s.6-7
PřírodovědaVlastnosti rostlin uč. 8-9

Rozvrh hodin