Třída IV. B

Třídní učitelka: Jana Veselá

 

Aktuality: 

Týdenní plán od 15. do 19. 4.
Český jazykSlovesný způsob, stavba věty jednoduché
Matematikapřevody jednotek, práce s daty
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 47,48
Pracovní sešit str.60,61,62
Easter in English

J. Hronek -
Učebnice Happy Street 2, Unit 6
VlastivědaNaše vlast - demokratický stát
Přírodovědalouky, pole - rostliny a živočichové

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M VLA VV VV

ÚT

ČJ M AJ HV TV

ST

ČJ M PŘÍ ČJ AJ

ČT

ČJ AJ M VLA ČJ

ČJ M PŘÍ TV