Třída IV. B

Třídní učitelka: Olga Vítková

 

Aktuality: 

Týdenní plán od 17. do 21. 2.
Český jazykPodstatná jména rodu středního a ženského - procvičování . PS s.13-14
MatematikaVýpočet části zlomku. Pamětné násobení a dělení.
G - rýsování trojúhelníku. PS Čtyřlístek s.8,29. PS Fraus s.7
Anglický jazykŠ. Kořínková -
Učebnice str. 33 - 35
Pracovní sešit str. 41 - 43

J. Hronek -
Učebnice Happy Street 2, Unit 4, Are they monkeys?
VlastivědaHabsburkové na českém trůnu
PřírodovědaRostliny a živočichové u lidských obydlí

Rozvrh hodin