Třída IV. B

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Třídní učitelka: Ivana Kokaislová

Aktuality: 

Žádám rodiče, aby laskavě dohlédli, že mají děti obalené učebnice a sešity, připravený výtvarný kufřík, vhodné oblečení na tělesnou výchovu – děti také chodí ven. Každý pátek máme geometrii, děti mají sešit A4 nelinkovaný s podložkou, dále potřebují pravítko, kružítko, pravoúhlý trojúhelník s ryskou a obyčejné tužky č.1 a 3. Doplňte, prosím, údaje a podpisy v ŽK včetně ředitelského volna 16.11.2020 Děkuji

Vážení rodiče, milí žáci,

 

v odkazu uvedeném níže najdete seznam pracovních sešitů, které budou žáci potřebovat ve školním roce 2020/2021. Na rozdíl od předchozích let nebude letos z provozních důvodů zajišťovat nákup škola. Na základě podnětů z řad rodičů zveřejňujeme tento seznam s dostatečným předstihem před začátkem školního roku.

Seznam pracovních sešitů pro školní rok 2020/2021

Týdenní plán od 21. do 25. 9.
Český jazykVyjmenovaná a příbuzná slova po L - test, stavba slova – kořen, předpona, přípona, koncovka, slova spisovná a nespisovná, synonyma a antonyma
MatematikaZápis čísel v desítkové soustavě, odhad a zkouška, práce se závorkami, přednost výpočtů
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 6,7
Pracovní sešit str. 3,4,5

Š. Kořínková -
Učebnice str. 8-9
Pracovní sešit str. 7-9
sloveso TO BE
Test - spelling

P. Smetana -
Happy Street 2, písnička a překlad do str. 5, otázka v množném čísle (What are these? These are...)


VlastivědaNaše Země v pravěku. Rozdělení pravěku a život v době kamenné, bronzové a železné
PřírodovědaUčebnice str. 8-9
Pracovní sešit str. 7
Test: DĚLENÍ ŽIVÉ A NEŽIVÉ PŘÍRODY, HOUBY
Praktické činnostiPráce se stavebnicí – přinést stavebnici, puzzle apod.
Výtvarná výchovaKreslíme mandaly – vodovky, tempery, pastelky, fixy