Třída IV. B

Třídní učitelka: Lucie Rendlová

Aktuality:

Týdenní plán od 18. do 22. 10.
Český jazykvyjm. sl. po L, růžovka str. 9,
Matematika indické násobení, dělení se zbytkem s. 18, 19
Anglický jazyk - K. Šedivá
(Google Classrom - přístupový kód 2nkdiws)
Učebnice Happy Street str. 11,12
Pracovní sešit str. 11 - 13
26.10. Halloween, svátek, zvyky a oslavy
Anglický jazyk - Š. KořínkováUčebnice str. 13 - 15
Pracovní sešit str. 13 -15
Anglický jazyk - S. KůrkaRelatives - revision;
His/her - practice
Numbers 20-100
Happy Street 2 - Classbook pp. 10-11; Activity book pp. 7-11
Vlastivědauspořádání ČR, kraje
Přírodovědaprojevy živých organismů