Třída IV. B

Třída IV. B

Třídní učitelka: Helena Pavlasová

Aktuality třídy:

15. 6. DOPRAVNÍ VÝCHOVA (závěrečný test)

20. 6. FOTOGRAFOVÁNÍ

27. 6. JUMP ARENA – vybíráme 150,-Kč

28. 6. v 17:00 hod společný večer (a rozloučení) v KOMUNITNÍ ZAHRADĚ

30. 6. VYSVĚDČENÍ

 

Fotogalerie 4. B

Týdenní plán od 12. do 16. 6.
Český jazykPodstatná jména, slovesa, slovesné kategorie, shoda podmětu s přísudkem - opakování. Stavba souvětí.
Čj str. 179, 181 - 183, PS str. 69 - 70.
MatematikaPísemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, římské číslice, zlomky, převádění jednotek - opakování.
G: Trojúhelníková nerovnost - opakování, grafický součet, rozdíl, násobek úseček. PS str. 72-73, 76, 77, 84.
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Chit Chat str. 48,49,50
Pracovní sešit str. 48,49,50

K. Puchmertlová -
Unit 12
- CB 56,57, 59
- AB 56 - 58
VlastivědaPovrch, vodstvo, zemědělství - opakování formou testu a slepé mapky. Nerostné suroviny, výroba elektrické energie, Vl str.33 - 35.
PřírodovědaRostliny a živočichové na poli - opakování. Rostliny a živočichové u tekoucích vod. Př str. 84 - 87.

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

AJ TV M ČJ ČJ

ÚT

ČJ M AJ VLA VLA

ST

ČJ TV M PŘÍ HV

ČT

M ČJ PŘÍ AJ

M ČJ ČJ VV VV