Třída IV. B

DSCN4230[1]

Třídní učitelka: Gabriela Břečková

Aktuality třídy:

16. 10. – od 11,00 PARKOUR s Tomášem Zonygou

20. 10. – návštěva knihovny téma: Próza, poezie.

Týdenní plán od 16. do 20. 10.
Český jazykopakování - vyjmenovaná slova S - prac. sešit str. 20
opakování - slovní druhy, podstatná jména - prac. sešit str. 5 - 7
vznik podstatných jmen - vznik názvů osobních uč. str. 42
Matematikašipkové grafy matematických operací
vývojový diagram
procvičování převodů jednotek - mm, cm, dm, m, km
G - vzájemná poloha přímek - různoběžky (kolmice), rovnoběžky na geometrických tělesech
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Happy Street str. 10,11,12
Pracovní sešit str. 9,10,11

N. Pavlišová -
lesson 2- Families, Our world

G. Břečková -
U2- ukončení lekce
píšeme e-mail
18. 10. Unit test 2
slovní zásoba U3
VlastivědaKeltové a Germáni, uč. str. 12, 13
Přírodovědapoznávačka houby
Dělení rostlin, stavba těla semenných rostlin - QUIZ, praktická cvičení
20. 10. test Rostliny

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ M VLA ČJ TV

ÚT

ČJ M PŘÍ HV AJ

ST

ČJ M VLA AJ TV

ČT

AJ M ČJ ČJ

ČJ M PŘÍ VV VV