Třída IV. C

Třídní učitelka: Karolína Chlebovská

Aktuality:

 

Týdenní plán od 17. do 21. 12.
Český jazykUrčování kategorií podst. jmen, životnost, neživotnost, skloňování podst. jmen. rodu středního
MatematikaPísemné sčítání a odčítání více víceciferných čísel, porovnávání,
zaokrouhlování čísel, graf, souřadnice v grafu
geo - kruh, kružnice (poloměr, střed), úsečka - opakování
Anglický jazykS. Kůrka -
Pondělí 8.10.
Happy Street 2: Lekce 2 – PS str. 12; Uč. str. 13
Úterý 9.10.
Happy Street 2: Lekce 2 - PS str. 13
Writing - TRB str. 7
Test – Lekce 2 (Test 2)
Středa 10.10.
Happy Street 2: Lekce 2 - Uč str. 14
Revision test – Lekce 1 & 2

R. Bittnerová -
minitest The animals
Comparative-2.stupeň příd.jmen
Christmas Day, New Year´s Day


VlastivědaLucemburkové, Jan lucemburský, Karel IV
PřírodovědaEkosystém lesa, význam lesa, les přirozený a udržovaný

 

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

TV ČJ AJ M ČJ

ÚT

ČJ M AJ VLA TV

ST

ČJ M PŘÍ ČJ AJ

ČT

ČJ M VLA VV VV

ČJ M HV PŘÍ