Třída IV. C

Třídní učitelka: Lucie Rendlová

Aktuality: 

 

Rozvrh výuky od 17. 5.

Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka
Vyučující Předmět Kód kurzu
L. Rendlová Český jazyk o5yfob5
L. Rendlová Matematika gdiymsf
K. Šedivá Anglický jazyk ixypvxk
J. Hronek Anglický jazyk ho4xdr6
Š Kořínková Anglický jazyk possv6e
L. Rendlová Vlastivěda ukp3gr6
L. Rendlová Přírodověda xvtxtnw
J. Horová Tělesná výchova trra7g3
L. Rendlová Hudební výchova rk5xrab
L. Rendlová Výtvarná výchova alz2zmv