Třída V. A

Třída V. A

Třídní učitelka: Šárka Kořínková

Aktuality:

Rozvrh distanční výuky od 7. 12.

8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35
ÚTERÝ 6. 12. ČJ ČJ VLA
STŘEDA 7. 12. INF AJ M ČJ
ČTVRTEK 8. 12. M M ČJ
Týdenní plán od 17. do 21. 1.Kódy Google Classroom
Český jazykJV Skloňování zájmen uč 122-124 (dú 124/4), ps 27-28
výuková videa v Google Classroom
online procvičování Český jazyk 5. ročník
KSV Psaní dopisů uč 128-129
LV K.J.Erben: Kytice
445xmma
MatematikaPorovnávání desetinných čísel, jejich sčítání a odčítání, oprava pololetního testu, obsah čtverce a obdélníku, převody jednotek obsahucjb6tbh
Anglický jazyk - Š. KořínkováUčebnice str. 31 - 32
Pracovní sešit str. 26 - 27
Test - slovní zásoba
kznpen5
PřírodovědaPolární pás - učebnice str. 39
Pracovní sešit str. 22/6
tywcksk
Vlastivěda Vznik Rakouska - Uherska Uč. s. 21
Národní divadlo - viz. zadání v google classroom (čtvrtek)
qcyc5eq
Informatikatzqf6yw
Praktické činnostiiueqg25
Výtvarná výchovar65tseh
Hudební výchovamrqupz3
Tělesná výchovaje2zmq3