Třída V. A

Třída V. A

Třídní učitelka: Šárka Kořínková

Aktuality:

Týdenní plán od 16. do 20. 5.Kódy Google Classroom
Český jazykJV Řeč přímá a nepřímá 197-201, ps 43 (dú ps 43/2)
výuková videa v Google Classroom
online procvičování Český jazyk 5. ročník
KSV Výlet na Macochu uč 202-203 (dú 190/5)
LV Kritické myšlení: Čtení se zážitkem
445xmma
MatematikaA - číselná osa – orientace na ní uč. str. 13, video
opakovací test – slovní úlohy s aritmetickým průměrem a časovými údaji
G – grafický součet a rozdíl úseček, vzájemná poloha dvou přímek a dvou kružnic
video
cjb6tbh
Anglický jazyk - Š. KořínkováUčebnice str. 57 - 58
There is/ There are
Pracovní sešit str. 47 - 48
kznpen5
PřírodovědaTrávicí soustava - učebnice str. 59 - 60tywcksk
Vlastivěda Opakování 60. a 70. léta 20. století
80. léta 20. století - Sametová revoluce - Uč. s. 39
qcyc5eq
Informatikatzqf6yw
Praktické činnostiiueqg25
Výtvarná výchovar65tseh
Hudební výchovamrqupz3
Tělesná výchovaje2zmq3