Třída V. A

Třídní učitelka: Šárka Ábelová

Aktuality:

V pátek 23. 9. končí vyučování ve 12.20.

Týdenní plán od 26. do 30. 9.
Český jazyk- učebnice, str. 20-28, pouze vybraná cvičení
- PS (pracovní učebnice/sešit) - str. 6/ cv. 4, str. 7/cv. 2, dále do str. 11
- PP (Pravopisné pětiminutovky) - str. 15-17
- texty na téma Svatý Václav
MatematikaPořadí početních výkonů, práce se závorkami, konstrukce rovinných útvarů
Přírodověda- učebnice - do str. 11
Vlastivěda- oranžová učebnice - str. 10-11

Třídní webové stránky