Třída V. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Týdenní plán od 17. do 21. 2.
Český jazyk- Číslovky – skloňování - pokračování
- Přídavná jména a zájmena - pokračování
- Procvičování
- Opakování
Literatura:
- Čtení textu s porozuměním -vyprávění
Sloh:
- Náš kraj, kde bydlím
Matematika- Počítáme s přirozenými čísly
- Poznáváme svět – velká čísla
- Procvičování
- Opakování
Geometrie:
- Vzdálenost bodu a přímky
- Vzdálenost dvou rovnoběžek
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykN. Pavlišová -
Test U3, U4-a,b

H. Pálenská -
Unit 4 kolik je hodin? My day present simple tense
PřírodovědaPodnebné pásy
VlastivědaPřírodní podmínky Evropy

Rozvrh hodin