Třída V. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Týdenní plán od 13. do 17. 1.
Český jazyk- Zájmena – skloňování zájmen osobních
- Přídavná jména
- Koncovky podstatných jmen
- Podmět, přísudek
- Příprava na pololetní práci
- Procvičování
- Opakování
Literatura:
- Charakteristika osob
Sloh:
- Telefonování, psaní zpráv
Matematika- Početní operace (+,-,x,:)
- Průměrná rychlost
- Jednotky délky, času, hmotnosti, obsahu
- Římské číslice
- Velká čísla
- Procvičování
- Opakování
Geometrie:
- Obsah obdélníku, a čtverce, výpočty
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit3-c,d

H. Pálenská -
popis zvířat, moje škola, školní předměty
PřírodovědaAtmosféra, Rozmanitost přírody
VlastivědaPřírodní podmínky Evropy

Rozvrh hodin