Třída V. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

V. A – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk
V.A-Pondělí_20200504_čeština 
V.A-Úterý_202000505_čeština 
V.A-Středa_20200506_čeština 
V.A-Čtvrtek_20200507_čeština 
7. 5.
V.A-Pondeli_20200511_cestina
V.A-Utery_202000512_cestina
V.A-Streda_20200513_cestina
V.A-Ctvrtek_20200514_cestina
V.A-Patek_20200515_cestina
15. 5.
V.A-Pondělí_20200518_čeština
V.A-Úterý_202000519_čeština
V.A-Středa_20200520_čeština
V.A-Čtvrtek_20200521_čeština
V.A-Pátek_20200522_čeština
22. 5.
V.A-Pondeli_20200525_cestina 25. 5.
V.A-Utery_202000526_cestina 26. 5.
V.A-Streda_20200527_cestina 27. 5.
V.A-Ctvrtek_20200528_cestina 28. 5.
V.A-Patek_20200529_cestina 29. 5.
V.A-Pondeli_20200601_cestina  1. 6.
V.A-Utery_202000602_cestina 2. 6.
V.A-Streda_20200603_cestina  3. 6.
V.A-Ctvrtek_20200604_cestina  4. 6.
V.A-Patek_20200605_cestina 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: lenka.bilkova@zssuchdol.cz
AJ – H. Pálenská
05(5AC) Furniture  24. 4.
06(5AC) Town 30. 4.
07(5AC) can, can´t 7. 5.
08(5AC) Skills 15. 5.
09(5AC) History of towns 22. 5.
10(5AC) My friends 29. 5.
11(5AC) Description 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: helena.palenska@zssuchdol.cz
AJ – N. Pavlišová
doc05(5A)-Unit5B, our house  24. 4.
doc06(5A)-Unit5C, naše město 30. 4.
doc07(5A)-Unit5D, can-can´t 7. 5.
doc08(5A)-Unit5D, can- questions and short answers 15. 5.
doc09(5A)-Unit5-revision-part1 22. 5.
doc10(5A)-Unit6A-describing people 29. 5.
doc11(5A)-Unit 6A quizizz 5. 6.
 Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: nadezda.pavlisova@zssuchdol.cz
AJ – Každý týden něco navíc
https://www.youtube.com/watch?v=bqa5-HYY06o Kids´day
https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE a song
Anglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – Bridge-online
Nabídka knih zdarma – Oxford University Press
Matematika
 V.A-Pondělí_20200504_matematika
V.A-Úterý_20200505_matematika
V.A-Středa_20200506_matematika
V.A-Čtvrtek_20200507_matematika 
7. 5.
V.A-Pondeli_20200511_matematika
V.A-Utery_20200512_matematika
V.A-Streda_20200513_matematika
V.A-Ctvrtek_20200514_matematika
V.A-Patek_20200415_matematika
15. 5.
V.A-Pondělí_20200518_matematika 
V.A-Úterý_20200519_matematika
V.A-Středa_20200520_mateatika 
V.A-Čtvrtek_20200521_matematika 
V.A-Pátek_20200422_matematika 
22. 5.
V.A-Pondeli_20200525_matematika  25. 5.
V.A-Utery_20200526_matematika  26. 5.
V.A-Streda_20200527_matematika  27. 5.
V.A-Ctvrtek_20200528_matematika  Pracovni list Sestiuhelnik  28. 5.
V.A-Patek_20200429_matematika  29. 5.
V.A-Pondeli_20200601_matematika  1. 6.
V.A-Utery_20200602_matematika  2. 6.
V.A-Streda_20200603_matematika  3. 6.
V.A-Ctvrtek_20200604_matematika  4. 6.
V.A-Patek_20200605_matematika  5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: lenka.bilkova@zssuchdol.cz
Vlastivěda
06_Vla_1._svetova_valka_5.A 24. 4.
07_Vla_Jsme samostatný stát_5.A  30. 4.
08_Vla_8.květen_5.A 7. 5.
09_Vla_II._světová_válka_1_2_5.A 15. 5.
10_Vla_II._světová_válka_2_2_5.A 22. 5.
11_Vla_V_naší_republice_po_válce_5.A 29. 5.
12_Vla_Přišla__Sametová_revoluce__5.A 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: frantisek.pekarovics@zssuchdol.cz
Přírodověda
06_Pr_Vylucovaci_soustava_5.A 24. 4.
07_Př_Smysly_5.A  30. 4.
08_Př_Nervová_soustava_5.A 7. 5.
09_Př_Rozmnožovací_soustava_5.A 15. 5.
10_Př_Jak_se_člověk_vyvíjí_5.A  22. 5.
11_Př_Lidské_tělo-opakování_5.A 29. 5.
12_Př_Mimořádné_přírodní_události_5.A 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: frantisek.pekarovics@zssuchdol.cz
Výtvarná výchova
VV_Pohled_z_okna_do 12_4  12. 4.