Třída V. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Rozvrh výuky od 17. 5.

Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka
Vyučující Předmět Kód kurzu
L. Bílková Český jazyk iald37m
L. Bílková Matematika qrmizys
N. Pavlišová Anglický jazyk gxqo7mg
H. Pálenská Anglický jazyk kyx6ocd
F. Pekarovics Vlastivěda xi5rox5
D. Peterová Přírodověda rn2246e
J. Horová Tělesná výchova trra7g3
Š. Kořínková Praktické činnosti 3fxvnqd
H. Slačálková Hudební výchova fj3pn4s