Třída V. A

IMG_20170906_090234

Třídní učitelka: Klára Šedivá

Aktuality:

Týdenní plán od 15. do 19. 10.
Český jazykJV Tvoření slov - předpony a přípony
LV Čtení s porozuměním
KSV Čtete pozorně?
MatematikaA: jednotky délky, priority při výpočtu, násobení, dělení 10, 100, 1000, str, 19-21
G: úhel, rovina, úhlopříčky čtverce, str. 14, 15, 22, 23
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Project str. 16,17
Pracovní sešit str. 12,13

N. Pavlišová -
test unit1, unit2-a,b
PřírodovědaČlověk a příroda
VlastivědaOpakování - ČR

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

VLA ČJ PŘÍ M M

ÚT

ČJ TV HV AJ

ST

M AJ VV VV ČJ

ČT

AJ VLA ČJ PŘÍ M

TV M ČJ ČJ INF