Třída V. A

IMG_20170906_090234

Třídní učitelka: Klára Šedivá

Aktuality:

Týdenní plán od 11. do 15. 2.
Český jazykJV Číslovky skloňování
LV Čtení s porozuměním
KSV Náš kraj
MatematikaDělení přirozených čísel - velká čísla, dělení 10, 100, 1000 (ubírání příslušného počtu nul)
Pamětné dělení se zbytkem
vše učebnice str. 57 - 59

Geometrická tělesa procvičování - učebnice str. 56
Pracovní sešit str. 76, cvičení 1 - 6, str. 78, cvičení 3, 4
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Project str. 39,40
Pracovní sešit str. 31,32

N. Pavlišová -
revision of U3, testU3,U4-a
PřírodovědaTřídění živých organismů
VlastivědaSousední státy

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

VLA ČJ PŘÍ M M

ÚT

ČJ TV HV AJ

ST

M AJ VV VV ČJ

ČT

AJ VLA ČJ PŘÍ M

TV M ČJ ČJ INF