Třída V. A

Třída V. A

Třídní učitelka: Šárka Kořínková

Aktuality:

Týdenní plán od 20. do 24. 9.
Český jazykV Slova příbuzná a stavba slova uč 28-35, ps 7-10 (dú ps 7/3)
online procvičování https://rysava.websnadno.cz/Cesky-jazyk-5rocnik.html
Český jazyk 5. ročník
KSV Chráníme přírodu uč 42-44
LV Den české státnosti Video
MatematikaČíselná osa, kladná a záporná čísla, násobení a dělení čísel v oboru N, geometrie – test – trojúhelník, trojúhelníková nerovnost
Anglický jazyk - Š. KořínkováUčebnice str. 8 - 9
Prac. sešit str. 6 - 7
Test - Instructions
Anglický jazyk - H. Pálenskápokyny ve třídě, čísla, abeceda
Anglický jazyk - H. MartinůUčebnice Project 1, Unit 1 Introduction
Grammar and vocabulary: a/an, there is/there are, numbers 1-100, the alphabet
Učebnice strany 6 - 10
PřírodovědaHorniny a minerály
Vlastivěda Doba pohusitská - opakování
Habsburkové na českém trůně - úvod