Třída V. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Týdenní plán od 11. do 15. 11.
Český jazyk- Slovní druhy ohebné a neohebné
- Podstatná jména
- Předložky a předpony
- Procvičování
- Opakování
Literatura:
- Čtenářský deník, karikatura
Sloh:
- Popis předmětu
Matematika- Jízdní řády
- Početní operace
- Tabulky
- Slovná úlohy
- Procvičování
- Opakování
Geometrie:
- Trojúhelníky
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit2-b,c,

H. Pálenská -
otázky a krátké odpovědi slovesa to be, dny v týdnu, Wh questions
PřírodovědaVesmír
VlastivědaLiberecký kraj, Královehradecký kraj

Rozvrh hodin