Třída V. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Rozvrh distanční výuky od 2. 11.

Distanční výuka bude probíhat podle rozvrhu uvedeného níže. Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční (osobně ve škole), tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování i při distanční výuce nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti e-mailem třídnímu učiteli. Hodiny budou probíhat jednak online v určený čas, jednak asynchronní formou, kdy mohou žáci pracovat individuálně a tempo si volit sami. Od 2. 11. bude probíhat také výuka výchov formou zadání dlouhodobého úkolu. Také tato výuka bude probíhat prostřednictvím virtuálních učeben v Google Classroom – viz tabulka s kódy kurzů níže.

5. A Online hodiny Další předměty (asynchronní výuka)
Zač. 8:00 Zač. 9:00 Zač. 10:00 Zač. 11:00
PO ČJ

 

M INF AJ
ÚT Aj – Pavlišová M VLA, ČJ
Aj – Pálenská
ST ČJ

 

M PŘÍ
ČT Aj – Pavlišová VLA ČJ
Aj – Pálenská
PŘÍ

 

ČJ M
Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka
Vyučující Předmět Kód kurzu
L. Bílková Český jazyk iald37m
L. Bílková Matematika qrmizys
N. Pavlišová Anglický jazyk gxqo7mg
H. Pálenská Anglický jazyk kyx6ocd
F. Pekarovics Vlastivěda xi5rox5
D. Peterová Přírodověda rn2246e