Třída V. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

V. A – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk
V.A-Pondělí_20200518_čeština
V.A-Úterý_202000519_čeština
V.A-Středa_20200520_čeština
V.A-Čtvrtek_20200521_čeština
V.A-Pátek_20200522_čeština
22. 5.
V.A-Pondeli_20200525_cestina
V.A-Utery_202000526_cestina
V.A-Streda_20200527_cestina
V.A-Ctvrtek_20200528_cestina
V.A-Patek_20200529_cestina
29. 5.
V.A-Pondeli_20200601_cestina 
V.A-Utery_202000602_cestina
V.A-Streda_20200603_cestina 
V.A-Ctvrtek_20200604_cestina 
V.A-Patek_20200605_cestina
5. 6.
V.A-Pondeli_20200608_cestina  8. 6.
V.A-Utery_202000609_cestina  9. 6.
V.A-Streda_20200610_cestina  10. 6.
V.A-Ctvrtek_20200611_cestina  11.6.
V.A-Patek_20200612_cestina  12. 6.
V.A-Pondeli_20200615_cestina  15. 6.
V.A-Utery_202000616_cestina 16. 6.
V.A-Streda_20200617_cestina 17. 6.
V.A-Ctvrtek_20200618_cestina 18. 6.
V.A-Patek_20200619_cestina 19. 6.
V.A-Pondělí_20200622_čeština Hodnocení čeština
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: lenka.bilkova@zssuchdol.cz
AJ – H. Pálenská
07(5AC) can, can´t 7. 5.
08(5AC) Skills 15. 5.
09(5AC) History of towns 22. 5.
10(5AC) My friends 29. 5.
11(5AC) Description 5. 6.
12(5AC) Present tenses 12. 6.
13(5AB) Present cont. 19. 6.
14(5AC) The end
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: helena.palenska@zssuchdol.cz
AJ – N. Pavlišová
doc07(5A)-Unit5D, can-can´t 7. 5.
doc08(5A)-Unit5D, can- questions and short answers 15. 5.
doc09(5A)-Unit5-revision-part1 22. 5.
doc10(5A)-Unit6A-describing people 29. 5.
doc11(5A)-Unit 6A quizizz 5. 6.
doc12(5A)-Unit 6B-present continous 12. 6.
doc13(5A)-Unit 6B-present continous negative 19. 6.
The End
 Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: nadezda.pavlisova@zssuchdol.cz
AJ – Každý týden něco navíc
https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
Anglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – Bridge-online
Nabídka knih zdarma – Oxford University Press
Matematika
V.A-Pondělí_20200518_matematika 
V.A-Úterý_20200519_matematika
V.A-Středa_20200520_mateatika 
V.A-Čtvrtek_20200521_matematika 
V.A-Pátek_20200422_matematika 
22. 5.
V.A-Pondeli_20200525_matematika 
V.A-Utery_20200526_matematika 
V.A-Streda_20200527_matematika 
V.A-Ctvrtek_20200528_matematika 
V.A-Patek_20200429_matematika 
 Pracovni list Sestiuhelnik  29. 5.
V.A-Pondeli_20200601_matematika 
V.A-Utery_20200602_matematika 
V.A-Streda_20200603_matematika 
V.A-Ctvrtek_20200604_matematika 
V.A-Patek_20200605_matematika 
5. 6.
V.A-Pondeli_20200608_matematika  8. 6.
V.A-Utery_20200609_matematika  9. 6.
V.A-Streda_202006010_matematika  10. 6.
V.A-Ctvrtek_20200611_matematika  11. 6.
V.A-Patek_20200612_matematika  12. 6.
V.A-Pondeli_20200608_matematika  15. 6.
V.A-Utery_20200609_matematika  16. 6.
V.A-Streda_202006017_matematika  17. 6.
V.A-Ctvrtek_20200618_matematika  18. 6.
V.A-Patek_20200619_matematika 19. 6.
V.A-Pondělí_20200622_matematika Hodnocení matematika
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: lenka.bilkova@zssuchdol.cz
Vlastivěda
08_Vla_8.květen_5.A 7. 5.
09_Vla_II._světová_válka_1_2_5.A 15. 5.
10_Vla_II._světová_válka_2_2_5.A 22. 5.
11_Vla_V_naší_republice_po_válce_5.A 29. 5.
12_Vla_Přišla__Sametová_revoluce__5.A 5. 6.
13_Vla_Česká_republika_v_posledních_letech_5.A 12. 6.
14_Vla_Opakování_5.ročníku_5.A 19. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: frantisek.pekarovics@zssuchdol.cz
Přírodověda
08_Př_Nervová_soustava_5.A 7. 5.
09_Př_Rozmnožovací_soustava_5.A 15. 5.
10_Př_Jak_se_člověk_vyvíjí_5.A  22. 5.
11_Př_Lidské_tělo-opakování_5.A 29. 5.
12_Př_Mimořádné_přírodní_události_5.A 5. 6.
13_Př_Mimořádné_přírodní_události_II_5.A 12. 6.
14_Př_Opakování_5.ročníku_5.A 19. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: frantisek.pekarovics@zssuchdol.cz
Výtvarná výchova
VV_Pohled_z_okna_do 12_4  12. 4.