Třída V. A

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Týdenní plán od 16. do 20. 9.
Český jazyk- Opakování učiva 4. ročníku
- Stavba slova, slova příbuzná, protikladná,
- Vyjmenovaná slova
- Základní skladebné dvojice
- Procvičování
- Opakování
Literatura:
- Čtení s porozuměním
Sloh:
- Vyprávění – příběhy z prázdnin
Matematika- Opakování učiva 4. ročníku
- Sčítání, odčítání, násobení, dělení přirozených čísel
- Neznámé číslo
- jednoduché rovnice
- Procvičování
- Opakování
Geometrie:
- Základní geometrické útvary – přímka, polopřímka, rovnoběžky, kolmice
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykN. Pavlišová -
Introduction

H. Pálenská -
numbers1-100, spelling
PřírodovědaČlověk a jeho vliv na přírodu
Vlastivědahl.m. Praha

Rozvrh hodin