Třída V. B

Třídní učitelka: Zuzana Tomková

Aktuality třídy:
Týdenní plán od 10. do 14. 6.
Český jazykJV: Opakování 5. ročníku. ST 12/6 čtenářský deník
LV: Tiché čtení
KSV: Mluvní cvičení
MatematikaA: Násobení desetinných čísel deseti a stem,
učebnice str. 135 - 137

G: Osově souměrné útvary
učebnice str. 122
Anglický jazykN. Pavlišová -
Unit6-b,c

D. Lodinová -
Opakování Unit 6/ ABCD, přítomný čas průběhový, rozhovory při nakupování, how much is/are, přít. čas přítomný vs. průběhový
PřírodovědaRozmnožovací soustava, vývoj člověka
VlastivědaToulky Evropou

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

AJ M VV VV VLA

ÚT

ČJ TV ČJ INF AJ

ST

PŘÍ M AJ ČJ ČJ

ČT

M ČJ M HV VLA

ČJ TV M PŘÍ ČJ