Třída V. B

Třídní učitelka: Zuzana Tomková

Aktuality třídy:
Týdenní plán od 11. do 15. 2.
Český jazykJV Číslovky skloňování
LV Čtení s porozuměním
KSV Náš kraj
MatematikaDělení přirozených čísel - velká čísla, dělení 10, 100, 1000 (ubírání příslušného počtu nul)
Pamětné dělení se zbytkem
vše učebnice str. 57 - 59

Geometrická tělesa procvičování - učebnice str. 56
Pracovní sešit str. 76, cvičení 1 - 6, str. 78, cvičení 3, 4
Anglický jazykN. Pavlišová -
revision of U3, testU3,U4-a

D. Lodinová -
Test Unit 4/A čas, předpony, slovíčka.
Nové učivo - Unit 4/B přítomný čas prostý - kladný, záporný, režim dne a aktivity.
PřírodovědaTřídění živých organismů
VlastivědaKraj, kde žijeme
Praha (str. 8-9 )

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

AJ M VV VV VLA

ÚT

ČJ TV ČJ INF AJ

ST

PŘÍ M AJ ČJ ČJ

ČT

M ČJ M HV VLA

ČJ TV M PŘÍ ČJ