Třída V. B

Třídní učitelka: Pavla Majerová

Aktuality:
Týdenní plán od 20. do 24. 6.Kódy Google Classroom
Český jazykJV - přísudek slovesný, shoda PO s PŘ
LV - literární pojmy (bajka, pověst, pohádka, povídka)
o4qogl4
MatematikaA – opakování slovních úloh s procenty, zlomky a aritmetickým průměrem
G – opakování – kružnice, trojúhelník, čtverec a obdélník
eduvr55
Anglický jazyk - H. Pálenskádokončení unit 6, souhrnné opakovánírlcblzt
Anglický jazyk - H. MartinůUčebnice Project 1, Unit 4: What's the time, please?
Učebnice strany 40 - 42 => Telling the time, present simple - all forms
Pracovní sešit strany 32 - 34
Práce s časopisem Play
lndupjl
Přírodovědalidské tělo - opakování a prezentování73pwu2c
VlastivědaGlobalizace a její dopadyb3ces4n
Praktické činnostiZáklady pěstování rostlindkq6wkz
Informatikahardwaresrk34ku
Výtvarná výchovah4bg76d
Hudební výchovakmv5ekw
Tělesná výchova7sxhqxf