Třída V. B

Třídní učitelka: Klára Šedivá

Aktuality třídy:
V. B – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk
07_čj_Den_matek_5.B,C 41-14, 192 7. 5.
08_čj_spojovací_výrazy_5.B,C 40-11,12191-4,5 15. 5.
09_čj_myšlenková_mapa_5.B,C myšlenková-mapa 22. 5.
10_čj_přímá_řeč_5.B,C 42-1a, 42-1b, 42-2
194-3, 195-4
29. 5.
11_čj_MDD_5.B,C 43-1, 43-2
198-2, 201-5
5. 6.
12_čj_opakování_stavba slova_5.B,C 44-1,2; 202; 203; 208-1; 209; 209-1,2; 212-4; 213-6 12. 6.
13_čj_opakování_přídavná_jména_5.B,C 44-4; 45-6,7; 46-9; sloh 19. 6.
14_čj_hodnocení_5.B,C 14_čj_tvoje_hodnocení 
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: michaela.haluzova@zssuchdol.cz
AJ – J. Hronek
07_Places 5C_results_5.ročník 7. 5.
08_Places_5C_results_5.ročník 15. 5.
09_results_5.ročník 22. 5.
10_Places_5D_5.ročník 29. 5.
11_Places_5.ročník 5. 6.
12_People_5.ročník 12. 6.
13_People_5. ročník 19. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: jiri.hronek@zssuchdol.cz
AJ – K. Šedivá
07_Angličtina pro 5.B Prepositions druhá část 7. 5.
08_Angličtina pro 5.B There is,there are, Our house 15. 5.
09_Angličtina pro 5.B Our town, There isn´t, aren´t 22. 5.
10_ANGLIČTINA pro 5.B Can, can´t 29. 5.
11_Angličtina pro 5.B Revision U5, U6 Describing people 5. 6.
12_Angličtina pro 5.B Present continuous  Tento týden se nekonají videokonzultace 12. 6.
13_Angličtina pro 5.B Present continuous questions  19. 6.
14_Angličtina pro 5.B Závěr školního roku 
AJ – Každý týden něco navíc
https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
Anglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – Bridge-online
Nabídka knih zdarma – Oxford University Press
Matematika
V.B-Pondělí_20200518_matematika 
V.B-Úterý_20200519_matematika 
V.B-Středa_20200520_mateatika 
V.B-Čtvrtek_20200521_matematika 
V.B-Pátek_20200422_matematika 
22. 5.
V.B-Pondeli_20200525_matematika
V.B-Utery_20200526_matematika 
V.B-Streda_20200527_matematika 
V.B-Ctvrtek_20200528_matematika 
V.B-Patek_20200429_matematika 
 Pracovni list Sestiuhelnik 29. 5.
V.B-Pondeli_20200601_matematika 
V.B-Utery_20200602_matematika 
V.B-Streda_20200603_matematika 
V.B-Ctvrtek_20200604_matematika 
V.B-Patek_20200605_matematika 
5. 6.
V.B-Pondeli_20200608_matematika  8. 6.
V.B-Utery_20200609_matematika  9. 6.
V.B-Streda_202006010_matematika  10. 6.
V.B-Ctvrtek_20200611_matematika  11. 6.
V.B-Patek_20200612_matematika  12. 6.
V.B-Pondeli_20200608_matematika 15. 6.
V.B-Utery_20200609_matematika  16. 6.
V.B-Streda_202006017_matematika 17. 6.
V.B-Ctvrtek_20200618_matematika 18. 6.
V.B-Patek_20200619_matematika 19. 6.
V.B-Pondělí_20200622_matematika Hodnocení matematika
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: lenka.bilkova@zssuchdol.cz
Vlastivěda
07_vlastivěda 4.5. 7. 5.
08_vlastivěda 11.5. 15. 5.
09_vlastivěda 5.B 18.5. 22. 5.
10_vlastivěda 25.5. 29. 5.
11_vlastivěda 1.6. 5. 6.
12_vlastivěda 8.6. 12. 6.
13_vlastivěda 15.6. 19. 6.
Přírodověda
08_Př_Nervová_soustava_5.B 7. 5.
09_Př_Rozmnožovací_soustava_5.B 15. 5.
10_Př_Jak_se_člověk_vyvíjí_5.B 22. 5.
11_Př_Lidské_tělo-opakování_5.B 29. 5.
12_Př_Mimořádné_přírodní_události_5.B 5. 6.
13_Př_Mimořádné_přírodní_události_II_5.B 12. 6.
14_Př_Opakování_5.ročníku_5.B 19. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: frantisek.pekarovics@zssuchdol.cz