Třída V. B

Třídní učitelka: Klára Šedivá

Aktuality třídy:
Konzultace M. Haluzová
Konzultace K. Šedivá
Týdenní plán od 11. do 15. 11.
Český jazykJV: Podstatná jména. ST 13/11 čtvrtletní práce
LV: Umělecké texty
KSV: Jak trávíme volný čas
Matematika- Jízdní řády
- Početní operace
- Tabulky
- Slovná úlohy
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Project str. 19 - 21
Pracovní sešit str. 15 - 16

J. Hronek -
Učebnice Project 1– Unit 2, Friends and family
PřírodovědaVesmír
Vlastivěda2. polovina 19. století
Informatika- test - počítačová sestava.
Operační systém
Zásady bezpečného užívání PC - zdravotní rizika, kriminalita

Rozvrh hodin