Třída V. B

Třídní učitelka: Zuzana Tomková

Aktuality třídy:
Týdenní plán od 15. do 19. 10.
Český jazykJV Tvoření slov - předpony a přípony
LV Čtení s porozuměním
KSV Čtete pozorně?
MatematikaA: jednotky délky, priority při výpočtu, násobení, dělení 10, 100, 1000, str, 19-21
G: úhel, rovina, úhlopříčky čtverce, str. 14, 15, 22, 23
Anglický jazykN. Pavlišová -
test unit1, unit2-a,b

D. Lodinová -
Opakování učiva Unit 1 A B C D, Příprava na velký test. Malý test na číslovky a množné číslo.
V pracovním sešitě jsou všechna cvičení 1. lekce hotová..Doplníme pouze poslechová cvičení s doplňováním textu.
PřírodovědaČlověk a příroda
VlastivědaI. světová válka (učebnice str. 22-24)
(prac. sešit str.19-20)

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

AJ M VV VV VLA

ÚT

ČJ TV ČJ INF AJ

ST

PŘÍ M AJ ČJ ČJ

ČT

M ČJ M HV VLA

ČJ TV M PŘÍ ČJ