Třída V. B

Třídní učitelka: Zuzana Tomková

Aktuality třídy:
Týdenní plán od 17. do 21. 12.
Český jazykJV Přídavná jména - měkká, přivlastňovací
LV Vánoce
KSV Vánoce
MatematikaDělení přirozených čísel - velká čísla, dělení 10, 100, 1000 (ubírání příslušného počtu nul)
Pamětné dělení se zbytkem
vše učebnice str. 57 - 59

Geometrická tělesa procvičování - učebnice str. 56
Pracovní sešit str. 76, cvičení 1 - 6, str. 78, cvičení 3, 4
Anglický jazykN. Pavlišová -
revision of U2, TEST U2,U3-a

D. Lodinová -
Unit 2 - opakování U2A názvy měst a států, sloveso "být" kladné a záporné
nové učivo U2B - family, zájmena osobní a přivlastňovací
PřírodovědaPohyby Země, Atmosféra
VlastivědaČeská republika v posledních letech
(učebnice str. 42-43)

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

AJ M VV VV VLA

ÚT

ČJ TV ČJ INF AJ

ST

PŘÍ M AJ ČJ ČJ

ČT

M ČJ M HV VLA

ČJ TV M PŘÍ ČJ