Třída V. B

Třídní učitelka: Pavla Majerová

Aktuality:
Týdenní plán od 17. do 21. 1.Kódy Google Classroom
Český jazykPololetní práce
Přídavná jména (opakování)
Nová látka - zájmena
o4qogl4
MatematikaPorovnávání desetinných čísel, jejich sčítání a odčítání, oprava pololetního testu, obsah čtverce a obdélníku, převody jednotek obsahu eduvr55
Anglický jazyk - H. PálenskáUnit 3 část A a B časování slovesa have got otázky, zápory, přídavná jménarlcblzt
Anglický jazyk - H. MartinůUčebnice Project 1, Unit 3
Učebnice strany 33 -35
Pracovní sešit strany 26 -29
Práce s časopisem Play
indupjl
Přírodověda říše rostliny, živočichové str. 48-5073pwu2c
VlastivědaFinanční gramotnost – historie peněz a placeníb3ces4n
Praktické činnostiPracovní postupy a návrhy vzorů – dárková taška dkq6wkz
Informatikahardwaresrk34ku
Výtvarná výchovah4bg76d
Hudební výchovakmv5ekw
Tělesná výchova7sxhqxf