Třída V. B

Třídní učitelka: Klára Šedivá

Aktuality třídy:
Týdenní plán od 16. do 20. 9.
Český jazykJV: Synonyma, antonyma
LV: Miloš Macourek (první čt/pá v měsíci čtenářská karta)
KSV: Chráníme přírodu
Matematika- Opakování učiva 4. ročníku
- Sčítání, odčítání, násobení, dělení přirozených čísel
- Neznámé číslo
- jednoduché rovnice
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Project str. 8,9
Pracovní sešit str. 5,6,7

H. Pálenská -
učebnice Unit 1 Introduction 1ABC
PřírodovědaČlověk a jeho vliv na přírodu
Vlastivěda

Rozvrh hodin