Třída V. B

Třídní učitelka: Klára Šedivá

Aktuality:
Rozvrh výuky od 17. 5.
Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka
Vyučující Předmět Kód kurzu
L. Bílková Český jazyk m7xjffz
J. Scheinostová Matematika e5ykvk2
J. Hronek Anglický jazyk ymxepmj
K. Šedivá Anglický jazyk xvwzxkj
P. Smetana Vlastivěda svwu3ub
D. Peterová Přírodověda 5lbo2oa
K. Šedivá Výtvarná výchova, praktické činnosti wkpuacp
P. Šlechta Tělesná výchova xllr2vf