Třída V. B

Třídní učitelka: Klára Šedivá

Aktuality třídy:
Týdenní plán od 13. do 17. 1.
Český jazykJV: Zájmena druhy. ST 15/1 pololetní práce
LV: Prezentace knihy
KSV: Psaní dopisů
Matematika- Početní operace (+,-,x,:)
- Průměrná rychlost
- Jednotky délky, času, hmotnosti, obsahu
- Římské číslice
- Velká čísla
- Procvičování
- Opakování
Anglický jazykK. Šedivá -
Učebnice Project str. 32
Pracovní sešit str. 25

J. Hronek -
Učebnice Project 1– Unit 2, Friends and family, Unit test 2
PřírodovědaAtmosféra, Rozmanitost přírody
VlastivědaPrvní republika
InformatikaMS Word - základní funkce

Rozvrh hodin