Třída V. C

Třídní učitelka: Michaela Haluzová

Aktuality:

Rozvrh výuky od 17. 5.

Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka
Vyučující Předmět Kód kurzu
M. Haluzová Český jazyk layvmt2
I. Kokaislová Matematika jnznbpq
H. Martinů Anglický jazyk 5tfpg72
H. Pálenská Anglický jazyk tqya6ej
F. Pekarovics Vlastivěda d3wukim
F. Pekarovics Přírodověda blufdg2
P. Šlechta Informatika x6vov6b
P. Šlechta Tělesná výchova xllr2vf
S. Kůrka Hudební výchova qoe5b46
E. Vondrušková Praktické činnosti ewurs7k
L. Rendlová Výtvanrá výchova a5gjvhb