Třída V. C

Třídní učitelka: Michaela Haluzová

Aktuality:

Rozvrh distanční výuky

Distanční výuka bude probíhat podle rozvrhu, přičemž nebude realizována výuka výchov a volitelných předmětů. Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční (osobně ve škole), tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování i při distanční výuce nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti e-mailem třídnímu učiteli. K výuce bude využita platforma Google Classroom. Žáci by se měli věnovat těm předmětům, které by daný den byly vyučovány podle rozvrhu. Pro lepší přehlednost uvádíme modifikovaný rozvrh s přehledem hodin, které připadají na ten který den v týdnu. Vzhledem k tomu, že se jedná o výuku asynchronní, mohou žáci pracovat individuálně a tempo si volit sami.

Den Předměty
PONDĚLÍ Čj, Vla
ÚTERÝ Čj, Pří, M
STŘEDA Čj, Aj, M
ČTVRTEK Vla, M, Čj, Aj
PÁTEK Čj, Pří, M, Aj

Online hodiny

Od čtvrtka 15. 10. budou probíhat online hodiny z vybraných předmětů. Hodiny budou probíhat v prostředí Google Classroom prostřednictvím nástroje Meet. Termíny těchto online hodin najdete v tabulce níže.

Předmět Den a začátek hodin
Český jazyk PO 9:00, ÚT 11:00, ČT 10:00
Matematika ST 10:00, ČT 9:00, PÁ 10:00
Anglický jazyk ST 9:00
Distanční výuka – kódy k přihlášení do jednotlivých virtuálních kurzů

Tyto kódy jsou připravené k využití v případě, že by třída přešla na distanční výuku. Pokud takováto situace nastane, bude distanční výuka probíhat prostřednictvím Google Classroom. Žáci obdrží přihlašovací údaje do e-mailu pod doménou @zssuchdol.cz, které využijí k přihlášení.

Návod k přihlášení do Google účtu a do Google Učebny
Odevzdání práce a zobrazení hodnocení z pohledu žáka
Vyučující Předmět Kód kurzu
M. Haluzová Český jazyk layvmt2
I. Kokaislová Matematika jnznbpq
H. Martinů Anglický jazyk 5tfpg72
H. Pálenská Anglický jazyk tqya6ej
F. Pekarovics Vlastivěda d3wukim
F. Pekarovics Přírodověda blufdg2