Třída V. C

Třídní učitelka: Šárka Kořínková

Aktuality:

 

Týdenní plán od 16. do 20. 9.
Český jazykJV: Synonyma, antonyma
LV: Miloš Macourek (první čt/pá v měsíci čtenářská karta)
KSV: Chráníme přírodu
Matematika
Anglický jazykH. Pálenská -
numbers1-100, spelling

D. Lodinová -
Unit 1A,B - představování sebe a ostatních, pozdravy, členy a/the, porozumění instrukcím a povelům( kladných, záporných)
VlastivědaOpakování učiva 4. ročníku - Naše země na začátku novověku
Přírodověda

 

Rozvrh hodin