Třída V. C

Třídní učitelka: Klára Šedivá

Aktuality:

Informace k distanční výuce
S ohledem na nařízenou karanténu části žáků 5.C bude příští týden probíhat výuka kombinovaným způsobem. Žáci, kteří nemají nařízenou karanténu, budou mít výuku normálně podle rozvrhu. Žáci, kterým byla nařízena karanténa, se budou připojovat prostřednictvím Google Classroom do hodin probíhajících ve škole.

Kódy k přihlášení do virtuálních učeben Google Classroom

K přihlášení použijí žáci stejný e-mailový účet jako v loňském roce. Návod k přihlášení (přihlašování stejné jako v loňském roce) – zde

Předmět Vyučující Přihlašovací kód
Český jazyk L. Bílková 33xsn6u
Matematika I. Kokaislová aoeivsi
Anglický jazyk K. Šedivá nufolmp
Anglický jazyk S. Kůrka neynxa6
Anglický jazyk Š. Kořínková r5sarif
Vlastivěda L. Rendlová lq46wnh
Přírodověda D. Peterová hgsvjdm
Týdenní plán od 18. do 22. 10.
Český jazyk- Psaní přípon – ný, ní, ský
- Psaní přepon od, nad, pod, před
- Opakování
Literatura:
- Přednes básničky
Sloh:
- Školní akce - pozvánka
MatematikaJednotky délky a hmotnosti - test, písemné algoritmy násobení a dělení, úhel a úhlopříčky čtverce a obdélníku
Anglický jazyk - K. ŠediváUčebnice Project str.16,17
Pracovní sešit str. 12,13
26.10. Halloween, svátek, zvyky a oslavy
Anglický jazyk - Š. KořínkováUčebnice str. 16 -17
Pracovní sešit str. 12 -13
Anglický jazyk - S. KůrkaProgress check: Unit 1
Test - Unit 1 - Greetings, Imperatives, a/an, numbers 1-100, spelling.
Culture - short forms of names.
Math operations in English.
Unit 2 - introduction: Friends and family.
Vlastivědapočátky husitství, Jan Hus
PřírodovědaPůda, str.16-17
Informatikahardware