Třída V. C

Třídní učitelka: Klára Šedivá

Aktuality:

Týdenní plán od 16. do 20. 5.Kódy Google Classroom
Český jazyk- Přímá řeč
- Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce
- Čárka v souvětí
- Procvičování
- Opakování
Literatura:
- Čtení s porozuměním textu
Sloh:
- Vyprávění podle obrázkové osnovy
33xsn6u
MatematikaA - číselná osa – orientace na ní uč. str. 13, video
opakovací test – slovní úlohy s aritmetickým průměrem a časovými údaji
G – grafický součet a rozdíl úseček, vzájemná poloha dvou přímek a dvou kružnic
video
aoeivsi
Anglický jazyk - K. ŠediváUčebnice Project str. 57,58
Pracovní sešit str. 46,47,48
Slovíčka 5B,5C
nufolmp
Vlastivědaprůmyslová revoluce, vynálezy lq46wnh
Přírodovědarozmnožovací soustava, vývoj člověka, opakování lidské tělo (uč 65-67)hgsvjdm
Informatikahardwaree7riapo
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
lcrflwv
Tělesná výchovalpj5aby
Hudební výchovahn6lp6h