Třída V. C

Třídní učitelka: Klára Šedivá

Aktuality:

 

Týdenní plán od 17. do 21. 1.Kódy Google Classroom
Český jazyk- Zájmena – druhy, skloňování
- Přídavná jména
- Slovní druhy
- Procvičování
- Opakování
Literatura:
- Charakteristika postavy
Sloh:
- Psaní dopisů, telefonování
33xsn6u
MatematikaPorovnávání desetinných čísel, jejich sčítání a odčítání, oprava pololetního testu, obsah čtverce a obdélníku, převody jednotek obsahuaoeivsi
Anglický jazyk - K. ŠediváUčebnice Project str. 31 - 33
Pracovní sešit str. 25 - 27
Procvičování užití slovesa ,,to have got "
Tvoření otázky pomocí slovesa ,,to have got"
nufolmp
Vlastivědapočátky husitství, Jan Huslq46wnh
Přírodověda říše rostliny, živočichové str. 48-50hgsvjdm
Informatikahardwaree7riapo
Výtvarná výchova
Praktické činnosti
lcrflwv
Tělesná výchovalpj5aby
Hudební výchovahn6lp6h