Třída V. C

Třídní učitelka: Šárka Kořínková

Aktuality:

V. C – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk
05 čj druhy podmětů a přísudků 5.B,C-1 Správná řešení – PS s.33 – 34, UČ s. 168, UČ s.173 24. 4.
06_čj_čarodějnice_5.B,C Správná řešení – 1, 2, 3 30. 4.
07_čj_Den_matek_5.B,C 41-14
192
7. 5.
08_čj_spojovací_výrazy_5.B,C 40-11,12; 191-4,5 15. 5.
09_čj_myšlenková_mapa_5.B,C myšlenková-mapa 22. 5.
10_čj_přímá_řeč_5.B,C 42-1a, 42-1b, 42-2
194-3, 195-4
29. 5.
11_čj_MDD_5.B,C 43-1, 43-2
198-2, 201-5
5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: michaela.haluzova@zssuchdol.cz
AJ – H. Pálenská
05(5AC) Furniture   24. 4.
06(5AC) Town 30. 4.
07(5AC) can, can´t 7. 5.
08(5AC) Skills 15. 5.
09(5AC) History of towns 22. 5.
10(5AC) My friends 29. 5.
11(5AC) Description 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: helena.palenska@zssuchdol.cz
AJ – D. Lodinová
05_5.C_There is,There are 05_5C_Unit 5A_řešení 1
05_5.C_Unit 5A_řešení 2
27. 4.
06_5.C_Our Town 30. 4.
07_5C_U5D_CAN, CAN’T 7. 5.
08_5.C_Skills IMG_3401 15. 5.
09_5.C_Unit 5 revision O9_5.C_Wake up song_text 22. 5.
10_5.C_Unit 6_Describing people 10_ 5.C Describing people_pracovní list 29. 5.
11_5.C _Present continuous 5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: dagmar.lodinova@zssuchdol.cz
AJ – Každý týden něco navíc
https://www.youtube.com/watch?v=bqa5-HYY06o Kids´day
https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE a song
Anglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – Bridge-online
Nabídka knih zdarma – Oxford University Press
Matematika
15 Procvičování – slovní úlohy (V. C)  15 Slovní úlohy (V. C)
24. 4.
16 Opakování převody jednotek obsahu (V. C) 16 Pracovní list (V. C)
30. 4.
17 Vzájemná poloha dvou přímek (V. C)
7. 5.
18 Vzájemná poloha dvou kružnic (V. C)
13. 5.
19 Povrch krychle (V. C)
15. 5.
20 Povrch kvádru (V. C)
22. 5.
21 Šestiúhelník, procvičování povrchu (V. C)
29. 5.
22 Jednotky času (V. C)
5. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: tomas.fanta@zssuchdol.cz
Vlastivěda
05_5.C- Za slony a do pekárny 24. 4.
06_5.C-Vysočina 30. 4.
07_5.C-Okolo Olomouce 7. 5.
08_5.C-Boty a uhlí 15. 5.
09_5.C-Končíme kraje! 22. 5.
10_5.C-Oceány a světadíly 29. 5.
11_5.C-Svět+Evropa 7. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: alexandra.kejharova@zssuchdol.cz
Přírodověda
05_Přírodověda 5 C 26. 4
06_Přírodověda 5 30. 4
07_Přírodověda 5 11. 5.
08_Přírodověda 5 17. 5.
09_přírodověda 5.C úrazy a drobná poranění TabulkaTechnologie  22. 5.
10_5. C přírodověda – mimořádné … 29. 5.
11_5. C přírodověda – požáry 5. 6.
Výtvarná výchova
Dobrovolný úkol – zadání

Dobrovolný úkol 2 – zadání

Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.