Třída V. C

Třídní učitelka: Šárka Kořínková

Aktuality:

Konzultace M. Haluzová

Týdenní plán od 11. do 15. 11.
Český jazykJV: Podstatná jména. ST 13/11 čtvrtletní práce
LV: Umělecké texty
KSV: Jak trávíme volný čas
Matematika- praktické využití matematických operací,
jednotky hmotnosti, učebnice str. 27
písemné násobení, str. 30
trojúhelníky, str. 29
Anglický jazykH. Pálenská -
What day is it? Wh - questions

D. Lodinová -
prezentace dobrovolného projektu My Life, Unit 2 sloveso To be - zkrácená forma, zápor, otázky a krátké odpovědi
VlastivědaVynálezy (18. a 19. století), uč. str. 16, 17
PřírodovědaPočasí, podnebí, podnebné pásy

 

Rozvrh hodin