Třída V. C

Třídní učitelka: Šárka Kořínková

Aktuality:

Týdenní plán od 17. do 21. 2.
Český jazykJV: Číslovky opakování. Online procvičování
LV: Masopust. 5+6/3 čtenářská karta
KSV: Popis - mluvní cvičení
MatematikaPřevody jednotek obsahu
Procenta - základy, jednoduché úlohy
Anglický jazykH. Pálenská -
Unit 4 kolik je hodin? My day present simple tense

D. Lodinová -
test Unit 3, Unit 4/A - kolik je hodin?
Vlastivěda2. sv. válka
PřírodovědaTřídění živých organismů: živočichové

 

Rozvrh hodin