Třída V. C

Třídní učitelka: Šárka Kořínková

Aktuality:

Týdenní plán od 13. do 17. 1.
Český jazykJV: Zájmena druhy. ST 15/1 pololetní práce
LV: Prezentace knihy
KSV: Psaní dopisů
MatematikaPočítáme s velkými čísly, učebnice str. 75 - 78, 80 - 82
Převádění jednotek obsahu učebnice str. 79
Anglický jazykH. Pálenská -
popis zvířat, moje škola, školní předměty

D. Lodinová -
Unit 3/ B,C - adjectives, have/has got questions
Vlastivěda1. světová válka, T. G. Masaryk
PřírodovědaTřídění živých organismů

 

Rozvrh hodin