Třída V. C

Třídní učitelka: Šárka Kořínková

Aktuality:

V. C – ZADÁNÍ UČIVA PRO PRÁCI Z DOMOVA
Zadání Další připojené soubory Informace pro žáky, do kdy by měli zadání splnit
Český jazyk
07_čj_Den_matek_5.B,C 41-14
192
7. 5.
08_čj_spojovací_výrazy_5.B,C 40-11,12; 191-4,5 15. 5.
09_čj_myšlenková_mapa_5.B,C myšlenková-mapa 22. 5.
10_čj_přímá_řeč_5.B,C 42-1a, 42-1b, 42-2
194-3, 195-4
29. 5.
11_čj_MDD_5.B,C 43-1, 43-2
198-2, 201-5
5. 6.
12_čj_opakování_stavba slova_5.B,C 44-1,2; 202; 203; 208-1; 209; 209-1,2; 212-4; 213-6 12. 6.
13_čj_opakování_přídavná_jména_5.B,C 44-4; 45-6,7; 46-9; sloh 19. 6.
14_čj_hodnocení_5.B,C 14_čj_tvoje_hodnocení
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: michaela.haluzova@zssuchdol.cz
AJ – H. Pálenská
07(5AC) can, can´t 7. 5.
08(5AC) Skills 15. 5.
09(5AC) History of towns 22. 5.
10(5AC) My friends 29. 5.
11(5AC) Description 5. 6.
12(5AC) Present tenses 12. 6.
13(5AB) Present cont. 19. 6.
14(5AC) The end
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: helena.palenska@zssuchdol.cz
AJ – D. Lodinová
07_5C_U5D_CAN, CAN’T 7. 5.
08_5.C_Skills IMG_3401 15. 5.
09_5.C_Unit 5 revision O9_5.C_Wake up song_text 22. 5.
10_5.C_Unit 6_Describing people 10_ 5.C Describing people_pracovní list 29. 5.
11_5.C _Present continuous 5. 6.
12_5.C_Present continuous_revision 5.C_Present continuous pracovní list  12. 6.
13_5.C_ Present tenses 13-5.C_pracovní list 19. 6.
14_5.C_The end
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: dagmar.lodinova@zssuchdol.cz
AJ – Každý týden něco navíc
https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE
https://www.youtube.com/watch?v=RE5tvaveVak
Anglické časopisy Bridge. Gate, RaR, Play – Bridge-online
Nabídka knih zdarma – Oxford University Press
Matematika
17 Vzájemná poloha dvou přímek (V. C)
7. 5.
18 Vzájemná poloha dvou kružnic (V. C)
13. 5.
19 Povrch krychle (V. C)
15. 5.
20 Povrch kvádru (V. C)
22. 5.
21 Šestiúhelník, procvičování povrchu (V. C)
29. 5.
22 Jednotky času (V. C)
5. 6.
23 Stavíme z krychlí, opak. – průměr (V. C)
12. 6.
24 Závěrečné opakování I. (V. C)
19. 6.
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: tomas.fanta@zssuchdol.cz
Vlastivěda
07_5.C-Okolo Olomouce 7. 5.
08_5.C-Boty a uhlí 15. 5.
09_5.C-Končíme kraje! 22. 5.
10_5.C-Oceány a světadíly 29. 5.
11_5.C-Svět+Evropa 7. 6.
12_5.C-EVROPA 14. 6.
13_5.C-Sousedé 19. 6.
14_5.C, rozloučení
Možnost konzultace, odevzdávání úkolů: alexandra.kejharova@zssuchdol.cz
Přírodověda
07_Přírodověda 5 11. 5.
08_Přírodověda 5 17. 5.
09_přírodověda 5.C úrazy a drobná poranění TabulkaTechnologie  22. 5.
10_5. C přírodověda – mimořádné … 29. 5.
11_5. C přírodověda – požáry 5. 6.
12_5. C Přírodověda Pravidla bezpečného pohybu v dopravě 12. 6.
13_Přírodověda 5. C Hospodaříme s penězi 19. 6.
14_Poslední přírodověda pro 5. C
Výtvarná výchova
Dobrovolný úkol – zadání

Dobrovolný úkol 2 – zadání

Lze plnit opakovaně a jakýkoliv týden.