Třída V. C

Třídní učitelka: Tereza Macková

Aktuality:

Týdenní plán od 26. do 30. 9.
Český jazykStavba, slova, slova příbuzná, hanlivá a lichotná, spisovná a nespisovná, synonyma a antonyma, opakování vyjmenovaných slov po P a S, báseň Maminčina píseň zpaměti, vyprávění na téma prázdniny
Matematika- Pořadí početních operací, práce se závorkami
- Násobení a dělení
- Čísla do miliónu
- Procvičování
- Opakování
Geometrie:
- Čtverec a obdélník, vlastnosti, konstrukce
- Procvičování
- Opakování
VlastivědaUčebnice str. 8 - BITVA NA BÍLÉ HOŘE
str. 9 - JAN AMOS KOMENSKÝ
Přírodovědahorminy a nerosty poznávačka, horniny vyvřelé (uč str 11-12)
pondělí - test (uč str 8-10)