Třída V. D

Třídní učitelka: Radana Bittnerová

Aktuality: 

 

Týdenní plán od 8. do 12. 10.
Český jazyk LV: Dílny čtení (podvojný deník), literární druhy
KSV: Příroda kolem nás
JV: Slova příbuzná, slovo a význam
MatematikaA: jednotky délky, priority při výpočtu, násobení, dělení 10, 100, 1000, str, 19-21
G: úhel, rovina, úhlopříčky čtverce, str. 14, 15, 22, 23
PřírodovědaČlověk a příroda
VlastivědaOpakování - ČR
Anglický jazykD. Lodinová -
Opakování učiva Unit 1 A B C D, Příprava na velký test. Malý test na číslovky a množné číslo.
V pracovním sešitě jsou všechna cvičení 1. lekce hotová..Doplníme pouze poslechová cvičení s doplňováním textu.

R. Bittnerová -
sloveso být-krátké a dlouhé tvary
státy a národnosti

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

M ČJ M AJ

ÚT

ČJ PŘÍ VLA M ČJ AJ

ST

ČJ AJ TV INF VV

ČT

PŘÍ ČJ ČJ M VV

M VLA TV ČJ HV