Třída V. D

Třídní učitelka: Radana Bittnerová

Aktuality: 

24.1.(čtvrtek): tenis Kotlářka (1.-4.vyučovací hodina)

Týdenní plán od 11. do 15. 2.
Český jazykJazyková výchova: zájmena (úvod, druhy zájmen).
Komunikační a slohová výchova: popis (náš kraj).
Literární výchova: ústní referát o knize (zadání).
MatematikaAritmetika:
Odčítání desetinných čísel, učebnice str. 103, 104
Zaokrouhlování desetinných čísel, učebnice str. 106, 107

Geometrie:
Střed a osa úsečky, učebnice str. 92
Vlastnosti trojúhelníku, učebnice str. 93
PřírodovědaTřídění živých organismů
VlastivědaSousední státy
Anglický jazykD. Lodinová -
Test Unit 4/A čas, předpony, slovíčka.
Nové učivo - Unit 4/B přítomný čas prostý - kladný, záporný, režim dne a aktivity.

R. Bittnerová -
What time is it?
Daily routines/denní režim(slovesa v přítomném čase prostém)

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

M ČJ M AJ

ÚT

ČJ PŘÍ VLA M ČJ AJ

ST

ČJ AJ TV INF VV

ČT

PŘÍ ČJ ČJ M VV

M VLA TV ČJ HV