Třída V. D

Třídní učitelka: Radana Bittnerová

Aktuality: 

Týdenní plán od 27. do 31. 5.
Český jazykLV: Dílna čtení (přepis do deníkového zápisu).
KSV: Deníkové zápisy.
JV: Shoda přísudku s podmětem, druhy přísudku (PÁ: Písemná práce na skladební dvojice.).
MatematikaA: Násobení desetinných čísel deseti a stem,
učebnice str. 135 - 137

G: Osově souměrné útvary
učebnice str. 122
PřírodovědaRozmnožovací soustava, vývoj člověka
VlastivědaII. Světová válka
Anglický jazykD. Lodinová -
Opakování Unit 6/ ABCD, přítomný čas průběhový, rozhovory při nakupování, how much is/are, přít. čas přítomný vs. průběhový

R. Bittnerová -
minitest vocab Clothes/oblečení
present continuous vs. present simple
Shopping-gram.vazba Can I help you?
How much is/are...?

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

M ČJ M AJ

ÚT

ČJ PŘÍ VLA M ČJ AJ

ST

ČJ AJ TV INF VV

ČT

PŘÍ ČJ ČJ M VV

M VLA TV ČJ HV