Třída V. D

Třídní učitelka: Radana Bittnerová

Aktuality: 

21.12. akce 5.D-lezení( Boulder Bar Holešovice)

Týdenní plán od 10. do 14. 12.
Český jazykLV: Dílna čtení
KSV: Čtení s porozuměním
JV: Podstatná jména (mluvnické kategorie, vzory)
MatematikaDělení přirozených čísel - velká čísla, dělení 10, 100, 1000 (ubírání příslušného počtu nul)
Pamětné dělení se zbytkem
vše učebnice str. 57 - 59

Geometrická tělesa procvičování - učebnice str. 56
Pracovní sešit str. 76, cvičení 1 - 6, str. 78, cvičení 3, 4
PřírodovědaPohyby Země, Atmosféra
VlastivědaPardubický kraj, kraj Vysočina
Anglický jazykD. Lodinová -
Unit 2 - opakování U2A názvy měst a států, sloveso "být" kladné a záporné
nové učivo U2B - family, zájmena osobní a přivlastňovací

R. Bittnerová -
minitest sloveso have got
Zvířata a zvířecí mazlíčci
Christmas/Vánoce

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

M ČJ M AJ

ÚT

ČJ PŘÍ VLA M ČJ AJ

ST

ČJ AJ TV INF VV

ČT

PŘÍ ČJ ČJ M VV

M VLA TV ČJ HV