Třída V. D

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Týdenní plán od 20. do 24. 6.Kódy Google Classroom
Český jazyk- Slovní druhy
- Základní skladební dvojice
- Věta jednoduchá a souvětí
- Větné vzorce, přídavná jména, zájmena, číslovky
- Procvičování
- Opakování
Literatura:
- Čtení s porozuměním textu, odpovědi na otázky z textu
Sloh:
- Dokončení příběhu dle obrázku
if4hsyr
Matematika- Početní operace
- Slovní úlohy
- Procvičování
- Opakování
Geometrie:
- Konstrukční úlohy
- Obsahy složitějších obrazců
- Procvičování
- Opakování
ykstjex
VlastivědaToulky Evropou.
Učebnice do str. 61.
bc4ogjg
Přírodovědamimořádné přírodní události (uč 73-75) + prezentace lidské tělobbb5wjq
Anglický jazyk - Š. KořínkováUčebnice str. 68 -70
Pracovní sešit str. 56 - 57
Test - Present continuous
r5sarif
Anglický jazyk - S. Kůrkacan/can't.
Mickey, Millie and Mut - a game.
Revision - Unit 5
Test - Unit 5.
Project 1 Unit 5D Classbook - pp. 58-59; 62, Workbook - pp. 48-51
neynxa6
Informatikaotlzgp2
Praktické činnostivsfbsby
Výtvarná výchova262cduc
Hudební výchovaghsugwl
Tělesná výchova5eyzbnr