Třída V. D

Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Středa – vánoční besídka V.D

Všem rodičům a dětem přeji krásné a klidné Vánoce a mnoho zdraví a štěstí v roce 2022.

Týdenní plán od 17. do 21. 1.Kódy Google Classroom
Český jazyk- Zájmena – druhy, skloňování
- Přídavná jména
- Slovní druhy
- Procvičování
- Opakování
Literatura:
- Charakteristika postavy
Sloh:
- Psaní dopisů, telefonování
if4hsyr
Matematika- Velká čísla
- Desetinná čísla (porovnávání, sčítání, odčítání)
- Procvičování
- Opakování
Geometrie:
- Obsah obdélníku a čtverce – využití v praxi
- Procvičování
- Opakování
ykstjex
VlastivědaPokus o nápravu.
Učebnice do str. 39.
bc4ogjg
Přírodověda říše rostliny, živočichové str. 48-50bbb5wjq
Anglický jazyk - Š. KořínkováUčebnice str. 31 - 32
Pracovní sešit str. 26 - 27
Test - slovní zásoba
r5sarif
Anglický jazyk - S. KůrkaMy world.
Electronic and other devices - revision;
have got/haven't got; has got/hasn't got
Project 1 Classbook pp. 28 - 29, Workbook - progress check pp. 22 - 23
neynxa6
Informatikaotlzgp2
Praktické činnostivsfbsby
Výtvarná výchova262cduc
Hudební výchovaghsugwl
Tělesná výchova5eyzbnr