Třída V. E

Třída V. E

Třídní učitelka: Michaela Haluzová

Aktuality: 

Po 17/12 Týnský chrám 8-12:35 h

Pá 21/12 Vánoční párty 8 – 11:40 h

Týdenní plán od 11. do 15. 2.
Český jazykJV Číslovky skloňování
LV Čtení s porozuměním
KSV Náš kraj
MatematikaDělení přirozených čísel - velká čísla, dělení 10, 100, 1000 (ubírání příslušného počtu nul)
Pamětné dělení se zbytkem
vše učebnice str. 57 - 59

Geometrická tělesa procvičování - učebnice str. 56
Pracovní sešit str. 76, cvičení 1 - 6, str. 78, cvičení 3, 4
PřírodovědaTřídění živých organismů
VlastivědaSousední státy
Anglický jazykD. Lodinová -
Test Unit 4/A čas, předpony, slovíčka.
Nové učivo - Unit 4/B přítomný čas prostý - kladný, záporný, režim dne a aktivity.

J. Hronek -
Učebnice Project 1– Unit 3, My world, Unit test 3

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ VLA AJ ČJ PŘÍ

ÚT

TV VV VV AJ M

ST

ČJ ČJ PŘÍ M M AJ

ČT

ČJ M VLA ČJ

INF ČJ TV M HV