Třída V. E

Třída V. E

Třídní učitelka: Michaela Haluzová

Aktuality: 

ST, ČT 3,4/10 sběr papíru 7:30-9:30 h
PÁ 5/10 Pražský hrad 8-12:50 h

Týdenní plán od 15. do 19. 10.
Český jazykJV Tvoření slov - předpony a přípony
LV Čtení s porozuměním
KSV Čtete pozorně?
MatematikaA: jednotky délky, priority při výpočtu, násobení, dělení 10, 100, 1000, str, 19-21
G: úhel, rovina, úhlopříčky čtverce, str. 14, 15, 22, 23
PřírodovědaČlověk a příroda
VlastivědaOpakování - ČR
Anglický jazykD. Lodinová -
Opakování učiva Unit 1 A B C D, Příprava na velký test. Malý test na číslovky a množné číslo.
V pracovním sešitě jsou všechna cvičení 1. lekce hotová..Doplníme pouze poslechová cvičení s doplňováním textu.

J. Hronek -
Učebnice Project 1– Unit 2, Friends and family

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ VLA AJ ČJ PŘÍ

ÚT

TV VV VV AJ M

ST

ČJ ČJ PŘÍ M M AJ

ČT

ČJ M VLA ČJ

INF ČJ TV M HV