Třída V. E

Třída V. E

Třídní učitelka: Michaela Haluzová

Aktuality: 

PO 10/6 Focení

PÁ 14/6 Koncert

Týdenní plán od 10. do 14. 6.
Český jazykJV: Opakování 5. ročníku. ST 12/6 čtenářský deník
LV: Tiché čtení
KSV: Mluvní cvičení
MatematikaA: Násobení desetinných čísel deseti a stem,
učebnice str. 135 - 137

G: Osově souměrné útvary
učebnice str. 122
PřírodovědaRozmnožovací soustava, vývoj člověka
VlastivědaII. Světová válka
Anglický jazykD. Lodinová -
Opakování Unit 6/ ABCD, přítomný čas průběhový, rozhovory při nakupování, how much is/are, přít. čas přítomný vs. průběhový

J. Hronek -
Učebnice Project 1– Unit 6, People

Rozvrh hodin

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PO

ČJ VLA AJ ČJ PŘÍ

ÚT

TV VV VV AJ M

ST

ČJ ČJ PŘÍ M M AJ

ČT

ČJ M VLA ČJ

INF ČJ TV M HV