Velikonoční hra

Družina / Novinky

Blíží se velikonoční svátky. Venku je již opravdové jaro a sluníčko nás láká vyjít do přírody. Ale kam…? Možná pomůže velikonoční hra zaměřená na hledání velikonočních vajíček a seznámení se s dekódováním zprávy napsané v tajném písmu.

Vajíčka jsou papírová, 13,5 cm velká, zavěšená nebo připevněná do výše 1,5 m. Z přední strany vypadají jako vyzdobené kraslice. Na druhé straně je znak naší školy, pořadí vajíčka a zakódovaná tajná zpráva v substituční šifře, tzn. že jednotlivá písmena jsou nahrazena různými znaky. Zadní strana vajíčka zároveň obsahuje klíč k dekódování šifry a směr pokračující trasy s určením místa, kde se nachází další vajíčko v pořadí (název ulice nebo známého místa).

Vajíček je celkem deset a jsou poschovávaná po Suchdole na místech, kam si dětí chodí hrát.  S sebou je potřeba si vzít papír a tužku na případný zápis poznámek při dekódování šifry a zápis všech postupně nalezených slov z tajné zprávy.

Postup hry

Při hře se postupuje podle určené trasy. Hra začíná na Suchdolském náměstí. Hledejte tam, kde si děti mohou zaskákat. Až najdete vajíčko, podívejte se na jeho zadní stranu a zkuste podle znaků u slov nahradit znaky za otazníkem správnými písmeny. Pozor! Na některých vajíčkách jsou zašifrovaná dvě slova. Mezi šipkami pod zakódovaným slovem najdete název ulice s místem, kde se nachází veřejné hřiště, a to je další místo pro hledání vajíčka.  Tak se můžete na každém stanovišti po luštění zdržet a ještě si pohrát. Rodiče mohou pomáhat.

Prosíme vajíčka neodnášet ani neničit, aby si hru mohlo zahrát co nejvíce dětí. Pokud byste zjistili, že někde vajíčko chybí, napište nám na adresu drubod@hrouzapoznanim.cz. Předem děkujeme.

Hra začne na apríla a končí dnem, kdy slaví svátek Ema.

Hodně zábavy a dobrodružství přejí Druboďáci.

 

Návrh pro rodiče!

Vážení rodiče,

jistě uznáte, že vynaložená námaha při hledání vajíček, luštění šifry, turistika čítající několik málo kilometrů v čase velikonoční nadílky stojí za odměnu. Prosíme, připravte pro Vaše děti sladkou odměnu, kterou dětem dáte na konci trasy nebo po návratu domů jako překvapení.

Děkujeme za spolupráci.