Veřejné setkání MČ Prahy 6 nad tématem adaptace sídel na změnu klimatu

Novinky
Veřejné setkání MČ Prahy 6 nad tématem adaptace sídel na změnu klimatu

Děkujeme Tereze Bronové, Karolíně Burešové, Karolíně Koutecké, Kateřině Součkové ze 4.A, Matyášovi Bryndovi, Elišce Rendlové ze 4.B, Matyášovi Albertovi Lukešovi, Alici Peterkové, Štěpánovi Šálkovi a Valentině Urbancové že 4.C za úspěšnou reprezentaci školy a zapojení se tak do veřejného setkání MČ Prahy 6 nad tématem adaptace sídel na změnu klimatu.

 

D. Peterová

koordinátorka EVVO