Volby do školské rady

Novinky

Ředitelka Základní školy Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha–Suchdol, vyhlašuje doplňovací volby do školské rady, které proběhnou podle ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a Volebního řádu školské rady při ZŠ Mikoláše Alše. Doplňovacích voleb se účastní zákonní zástupci žáků a volí z navržených kandidátů jednoho zástupce do školské rady.

 

Volby proběhnou dne 11. 11. 2019 v době čtvrtletních konzultací od 15.00 do 18.00 hodin ve vrátnici nové budovy školy. Volby se uskuteční tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Volič se při volbě prokazuje občanským průkazem.

 

Návrh na kandidáta se podává nejpozději 25. 10. 2019 do 14.00 hodin do ředitelny školy. Kandidátka bude zveřejněna 25. 10. 2019 v 15.00 hodin na webových stránkách školy. Všem kandidátům jsou zaručena stejná práva prezentovat své názory. Volební kampaň končí den před konáním voleb.