Volby do školské rady

Novinky

Ředitelka Základní školy Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha–Suchdol vyhlašuje volby do školské rady, které proběhnou podle ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a Volebního řádu školské rady při ZŠ Mikoláše Alše. Z řad zákonných zástupců budou zvoleni dva noví členové. Voleb se tedy účastní zákonní zástupci žáků. Volby v původně avizovanmém dubnovém termínu nebylo možné uskutečnit z důvodu uzavření školy.

Vážení rodiče,

na pondělí 1. června 2020 jsou ohlášeny volby do Školské rady. Z řad zákonných zástupců budou na základě navržených kandidátů zvoleni dva noví členové. Ráda bych Vás touto cestou požádala o účast v těchto volbách. Volit můžete prostřednictvím e-mailu na adresu: alexandra.kejharova@zssuchdol.cz. Do zprávy uveďte jméno Vámi zvoleného kandidáta, své jméno a jméno žáka, jehož jste zákonným zástupcem.

Děkuji Vám za pochopení.

Alexandra Kejharová, ředitelka školy

Mgr. Kristýna Janstová, MBA

Bydlím s oběma svými dětmi na Suchdole. Syn Tobias navštěvuje místní mateřskou školu, dcera Ema třídu 2.B Základní školy Mikoláše Alše. K Suchdolu mám blízký vztah. Je kombinací místa, kdy se dá dostat do města v poměrně krátkém časovém úseku. Zároveň poskytuje dostatek zeleně a klidu, který s dětmi využíváme k procházkám a sportovním aktivitám. Těší mě aktivita spoluobčanů. Měla jsem již více možností se tak s velkou řadou z vás setkat. Ať již při přípravě festivalu Slůně, která je nyní v plném proudu, nebo při roznosu dezinfekcí a roušek našim starším spoluobčanům. Věřím proto, že mám představu o tom, co si přejete a dokáži dobře naslouchat přáním a potřebám. Společně tyto podněty a návrhy dovedeme do cíle.

Za sebe mohu jako zástupce rodičů ve Školské radě nabídnout:

– Budu se zabývat vašimi dotazy, potřebami a přáními
– Budu zprostředkovávat vaše přání a potřeby vedení školy
– Vaše podněty bude Školská rada projednávat a zaujme k nim stanovisko
– Budu vyžadovat naplňování bodů, na kterých se dohodneme
– Budu vás informovat o dění ve Školské radě a toto s vámi lidsky a srozumitelně komunikovat

Hana Elicharová, Ph.D.

Jsem maminka dvou dcer (5 a 7 let), starší z nich se teď z domova blíží ke konci školního roku v I.C.
Jsem původní profesí lékárnice a vědkyně, v současnosti je mým zaměstnáním business intelligence.
Ráda bych se stala členkou Školské rady prvně proto, abych mohla lépe pochopit fungování školy a pomohla jí se dále rozvíjet v místo co nejlepší pro děti, učitele i rodiče.
Právě rodiče bych ráda podpořila, aby se více setkávali a vyměňovali si zkušenosti mezi sebou. Chtěla bych posílit jejich vzájemné vztahy tak, aby pro školu nebyli jen velikou skupinou jednotlivců, ale aby se kolem školy vytvořila podpůrná rodičovská komunita.
Věřím, že dobrým začátkem by mohlo být založení např. online fóra (první jsme spustili v I.C, čas ukáže, jestli se chytne :0))
Ráda pomůžu ať učitelům, rodičům nebo dětem s ostatními online nástroji (foto alba, nástěnky, online vyučování)

Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D.

Jsem tatínek dvou dětí. Jiřík nyní chodí do první třídy a Elenka půjde příští rok do předškoláků (do Sov). Obě děti chodily/chodí do MŠ K Roztokům a letos jsme měli velké štěstí, že se Jiřík dostal do třídy Káji Chlebovské. Jsem nadšený z toho, jak Jiříka baví chodit do školy.
Od roku 1994 se cítím Suchdolákem, neboť jsem zde začal studovat ekonomiku na České zemědělské univerzitě. Promoval jsem v roce 1999, odešel na vojnu a přes dvouleté armádní působení v Centru pro výzkum stresu jsem se zase na ČZU vrátil. Nyní zde učím studenty psychologii, kterou jsem vystudoval na Karlově univerzitě. Psychologie mne tak dnes živí a baví zároveň.
Kandidovat do školské rady jsem se rozhodl po rozhovoru s paní ředitelkou, neboť již loni na Dni otevřených dveří jsem cítil, že suchdolská ZŠ je fajn prostředí, které pomůže našim dětem učit se s radostí a zároveň je NAučí. To je moc dobré a jako rodič si toho velmi vážím. Přál bych si, aby se tato přátelská a zároveň tvůrčí atmosféra udržela i další roky, kdy mé děti budou na základní školu chodit. Chci proto podpořit svým působením ve školské radě aktivity vedení školy a zároveň rozumně vnášet do jednání školské rady pohled nás rodičů.
Požádal bych vás, abyste 1. 6. přišli podpořit mě a maminku Hanku Elicharovou, která také kandiduje. Podpořte mužský a ženský pohled na věc zároveň. Mohu za sebe i za Hanku slíbit, že se budeme věnovat záležitostem školy a pomůžeme udržet kvalitní vzdělávání suchdolských dětí. Děkujeme.