Výsledky voleb do Školské rady

Novinky

Ve volbách do Školské rady z řad zákonných zástupců žáků naší školy byli zvoleni:

Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D. a Hana Elicharová, Ph.D.