Výsledky zápisu dětí do 1. tříd na školní rok 2019/2020

Novinky

Přijatí žáci

Děti s trvalým pobytem ve školském obvodu Praha-Suchdol stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy.

1 35 66
 2 36 67
 3 37 69
 4 38 70
 5 39 71
 6 40 72
 7 41 73
 8 42 74
 9 43 75
10 44 76
11 45 79
12 46 80
14 47 81
15 48 82
16 49 84
17 50 85
18 51 86
19 52 87
20 53 88
21 54 89
22 55 92
23 56
24 57
26 59
28 60
29 61
31 62
32 63
33 64
34 65

 

Nepřijatí žáci

Děti s trvalým pobytem mimo školský obvod Praha-Suchdol.

13
25
27
58
77
78
91

V Praze-Suchdole dne 30. 4. 2019

Mgr. Alexandra Kejharová

ředitelka školy