Výsledky zápisu do 1. ročníku na školní rok 2020/2021

Novinky

Pro školní rok 2020/2021 byly na základě stanovených kritérií přijaty do 1. ročníku děti s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu naší školy pod těmito zápisovými čísly:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 43 44 45 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77
81 82

 

Pro školní rok rok 2020/2021 nebyly na základě stanovených kritérií do 1. ročníku přijaty děti, které mají trvalé bydliště mimo školskou spádovou oblast naší školy, pod těmito zápisovými čísly:

42 46 47 62 78 79 80 83

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání škola nezasílá. Je možné si jej vyzvednout v kanceláři školy od 11. 5.2020.Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání zasílá škola doporučeně na adresu zákonných zástupců dětí.

V Praze dne 12. 5. 2020

Alexandra Kejharová

ředitelka školy