Za Mikuláše, čerta či anděla

Novinky
Za Mikuláše, čerta či anděla

Nastal den, na který se většina dětí těší – až budou v deváté třídě a budou moct dělat Mikuláše ve škole! Tento rok jsme sice nemohli jako čerti pomalovat děti, ale myslím, že jsme si to i tak užili. Ráno o první vyučovací hodině jsme se oblékli do kostýmů, nasadili si rohy či svatozáře nebo uchopili stříbrnou hůl a čekali, kdy zazvoní. Andělé byli v bílém se stříbrnou svatozáří, teda až na jednoho, co měl zlatou svatozář a proutěný košík se sladkostmi pro děti. Čerti byli převážně v černém, ale sem tam se vyskytla červená nebo hnědá. Měli v rukou vidle, řetězy, zvonek, a dokonce i krumpáč. A pak tu byl Mikuláš, který byl v bílém s vysokou čepicí, knihou plnou hříchů a se stříbrnou holí. Zazvonilo a naše pouť po škole mohla začít. První zastávkou byla třída plná druháčků. Čerti zabušili a otevřeli. Vešli jsem dovnitř, postavili se před tabuli a Mikuláš začal o tom, kdo zlobil a kdo byl hodný. Tato třída byla moc hodná, a tak hříšníci nebyli, s čímž jsme moc nepočítali, a tak jsme byli chvíli zmatení. Po chvíli jsme ale začali improvizovat a tato improvizace se poté stala naší taktikou. Druháčci nám zazpívali, my jsme předali jejich paní učitelce sladkosti a vyrazili za další třídou. Mezi tím jsme se domluvili, že čerti zabuší, otevřou a první půjdou andělé, poté Mikuláš a pak čerti. A takto nějak vypadala naše pouť po třídách, co jsme měli navštívit. Navštívili jsme také paní ředitelku a pana zástupce. No, co snad jen dodat, možná to, abyste se, děti, naučily i jiné básničky než pečivo – chleba – čtyři rohlíky 🙂

ZŠ 6. prosince 2021

Veronika Brožová, třída IX. A a Michaela Haluzová

Fotogalerie – zde