Začátek školního roku 2019/2020

Novinky
Začátek školního roku 2019/2020

Nový školní rok začíná v pondělí 2. září 2019. Všichni žáci od 2. do 9. ročníků mají tento den jednu vyučovací hodinu od 8:00 do 8:45.

Výuka v úterý 3. září: 

2. – 4. ročníky 8.00 – 11.40

5. – 6. ročníky 8.00 – 12.15

7. – 9. ročníky 8.00 – 12.35

Od středy 4. září se učíme podle rozvrhu.

Šatny se začnou používat od středy.


Prvňáky přivítáme v pondělí 2. září v 8:15 před hlavním vchodem do nové budovy školy. Mohou přijít už se školní aktovkou, aby si do ní uložili pomůcky, které pro ně budou ve třídách připravené.

Po společném zahájení si třídní učitelky odvedou své nové žáčky i s jejich doprovodem do tříd. Rodiče budou mít chvilku na pořízení fotografií a pak už nechají děti samotné s paní učitelkou a odeberou se na informativní schůzku do školní družiny. Přibližně po hodině se do školní družiny přesunou všichni prvňáci a rodiče budou mít ještě krátkou schůzku s třídní učitelkou.

V úterý 3. září budou mít 1. třídy výuku od 8:00 do 9:40, poté si je mohou rodiče vyzvednout přímo ve třídě. Děti, které budou odcházet do školní družiny, si převezmou vychovatelky hned po skončení vyučování. Stejně bude probíhat i středa 4. září, ale výuka bude od 8:00 do 10:45. Od čtvrtka 5. září se budou prvňáci učit od 8:00 do 11:40.


Obědy se budou v pondělí 2. září vydávat od 11.00.

Od září se mění cena školních obědů!

Od 1. 9. 2019 dochází k navýšení ceny obědů u všech kategorií o 2,- Kč.

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku, tzn. období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.

Při platbách inkasem z běžného účtu může být platba maximálně 23 obědů v měsíci.

Variabilní symbol strávníka zůstává po celou dobu školní docházky stejný.

Prosíme o úpravu zadaných limitů pro měsíční inkaso od 1. 9. 2019: 

věk strávníka cena jednoho oběda cena obědů za měsíc
Narození od 1. 9. 2008 28,- 644,-
Narození od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2008 30,- 690,-
Narození do 31. 8. 2004 31,- 713,-

Ve dnech 26. 8.- 30. 8. 2019 je možné v úředních hodinách od 7:30-15:30 navštívit školní jídelnu a přihlásit především strávníky z 1. ročníků ke stravování. Platba obědů na měsíc září pro žáky prvních tříd činí 588 Kč a platí se hotově v kanceláři školní jídelny.


Provoz školní družiny v pondělí 2. září 2019

V pondělí 2. září 2019 je provoz školní družiny od 7:00 hodin a po skončení vyučování do 18:00 hodin. Ranní družina je ve školním klubu v suterénu staré budovy. Přímý vchod do ŠK je od víceúčelového hřiště u knihovny. Pokud přihlášený žák nastoupí již tento den do ŠD, vezme si s sebou přezůvky, čip na oběd, lístek od rodičů s informacemi o odchodu z ŠD. Odcházet může již od 12 hodin.

Informativní schůzka ve školní družině

V pondělí 2. září 2019 se koná informativní schůzka rodičů prvňáčků, která bude ráno po přivítání s paní učitelkou.

Rodiče dětí z 2. a 3. ročníku schůzku mít nebudou. Veškeré informace o provozu a organizaci ŠD a zápisní lístek dostanou žáci 2. září od svých třídních učitelek.


Provoz školního klubu v pondělí 2. září 2019

V pondělí 2. září 2019 je provoz školního klubu od 8:45 hodin do 15:00 hodin. V případě potřeby mohou žáci využít ranní družinu, která je v suterénu SB ve školním klubu.

Přihlásit žáka do školního klubu mohou rodiče vyplněním zápisního lístku, který je na webových stránkách školního klubu (www.zssuchdol.cz/druzina/skolni-klub/). Vyplněný zápisní lístek žák odevzdá přímo paní vychovatelce ve školním klubu.