Žákovský parlament

Novinky

V letošním roce začne na naší škole fungovat Žákovský parlament. Jedná se o skupinu žáků, kteří jsou zvolení svými třídami. Náš parlament se bude prozatím skládat ze žáků pátých až devátých tříd. Jejich úkolem je sbírání informací o tom, co by se dalo ve škole změnit a zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu budou řešit, jakým způsobem by se daly tyto nápady realizovat. Ve třídách je čeká pravidelné informování o své činnosti, interní reflektování činnosti a rozvíjení efektivního fungování.

Co je smyslem?

  • rozvíjet kompetence žáků – dovednosti, postoje
  • zvyšovat zájem žáků o „komunitu“ a učit je ji ovlivňovat
  • podpořit je v realizaci jejich potřeb a řešení jejich problémů
  • zlepšit klima ve škole směrem k otevřenosti a partnerství
  • realizace projektů
  • komunikace s dospělými

6. 1. a 13. 1 proběhly volby. Z každé třídy byli zvoleni 2 zástupci. První schůzka proběhne 20. 1. 2020 ve učebně 102 na nové budově školy. „Parlamenťáci“ se budou scházet zatím jednou za 14 dní vždy v pondělí ve 14:00 hod. Přesná data budou vždy vědět dopředu.