Zápis dětí do školní družiny na školní rok 2018/2019

Družina

Zápis žáků budoucího 2. a 3. ročníku do školní družiny na školní rok 2018/2019 bude probíhat v týdnu od 4. do 8. června 2018 vyplněním elektronického formuláře ZDE.

Žáci budoucího 1. ročníku byli zapsáni k docházce do ŠD při Zápisu do 1. třídy a již formulář nevyplňuji.

Žáci 4. ročníku mohou být zapsáni do školního klubu. Elektronický formulář pro přihlášení do ŠK  je umístěn u informací o školním klubu.