Zápis dětí do školní družiny na školní rok 2019/2020

Družina

Zápis žáků budoucího 2. a 3. ročníku do školní družiny na školní rok 2019/2020 proběhl v týdnu od 4. do 6. června 2019.

Žáci budoucího 1. ročníku byli zapsáni k docházce do ŠD při zápisu do 1. třídy.

Žáci budoucího 4. ročníku mohou být v září 2019 zapsáni do školního klubu. Elektronický formulář pro přihlášení do ŠK bude umístěn na webových stránkách školy u informací o školním klubu a zprovozněn až v prvním týdnu září 2019.