Zápis dětí do školní družiny na školní rok 2020/2021

Družina

Zápis žáků budoucího 2. a 3. ročníku do školní družiny na školní rok 2020/2021 formulář k předběžnému přihlášení – přihlašování bylo ukončeno.

Žáci budoucího 1. ročníku byli zapsáni k docházce do ŠD při zápisu do 1. třídy, není potřeba je nyní tedy přihlašovat.

Žáci budoucího 4. ročníku mohou být v září 2020 zapsáni do školního klubu. Elektronický formulář pro přihlášení do ŠK bude umístěn na webových stránkách školy u informací o školním klubu a zprovozněn až v prvním týdnu září 2020.