Zápis žáků do školní družiny a do školního klubu na školní rok 2020/2021

Družina

Zápis žáků do školní družiny na školní rok 2020/2021

Zápis žáků budoucího 2. a 3. ročníku do školní družiny na školní rok 2020/2021 bude probíhat od 16. do 19. června 2020 vyplněním elektronického formuláře.

Žáci budoucího 1. ročníku byli zapsáni k docházce do ŠD při zápisu do 1. třídy a již formulář nevyplňuji.

Žáci budoucího 4. ročníku se přihlašují do školního klubu až na začátku září 2020 vyplněním zápisního lístku školního klubu.

 

Zápis žáků do školního klubu na školní rok 2020/2021

Zápis žáků 4. až 9. ročníku do školního klubu na školní rok 2020/2021 bude probíhat na začátku září 2020 vyplněním zápisního lístku školního klubu.