Zápis žáků do školní družiny na školní rok 2021/2022

Nezařazené

Zápis žáků budoucího 2. a 3. ročníku do školní družiny na školní rok 2021/2022 bude probíhat od 7. do 11. června 2021 vyplněním elektronického formuláře – zde

Žáci budoucího 1. ročníku byli zapsáni k docházce do ŠD při zápisu do 1. třídy a již formulář nevyplňuji.

Žáci budoucího 4. ročníku se přihlašují do školního klubu až na začátku září 2021 vyplněním zápisního lístku školního klubu.