Zápis žáků do školního klubu na školní rok 2021/2022

Družina

Zápis žáků 4. až 9. ročníku do školního klubu na školní rok 2021/2022 bude probíhat na začátku září 2021 vyplněním zápisního lístku školního klubu.