Zpátky do školy: jaké situace mohou nastat a jak si s nimi jako rodič mohu poradit – webinář pro rodiče

Novinky

Cílem webináře je představit rodičům možná rizika plynoucí z návratu dětí do škol po dlouhém období distanční výuky a možnosti práce s těmito riziky a prevence. Možnost sdílení obav, nápadů, inspirace. Zamyšlení nad praktickými řešeními v jednotlivých situacích. Podpora kompetencí rodičů to s dětmi společně zvládnout, umět o nastalých situacích mluvit, případně odkázání na další služby/odborníky, kteří by jim mohli pomoct.

Webináře budou probíhat na platformě ZOOM.