Zrušení školních kroužků

Novinky

Vzhledem k vyhlášenému ředitelskému volnu budou v pondělí 25. 10. a v úterý 26. 10. zrušeny všechny kroužky pořádané školou. O formě náhrady za odpadlé hodiny budeme informovat rodiče zapsaných žáků.