Třídní učitelka: Simona Červinková

Aktuality:
Čtvrtek 28.9. státní svátek, pátek 29.9. ředitelské volno

TÝDENNÍ PLÁNOd 25.9. do 27.9.2023
Český jazykDělení slov na slabiky, rýmy, rozpoznání první hlásky ve slově
S Pepou do školy str. 20 – 21
Uvolňovací cviky
Čárymáry s Pepou str. 16 – 18
MatematikaPočítání do 6, čtení číslic 0,1,2,3,4,5,6, krokování, stavby
z kostek, porovnávání čísel.. Psaní číslice 1.
PS str. 18 – 20
Člověk a jeho světRoční období, nastal podzim
S Pepou do školy str.18 – 19.