Třídní učitelka: Simona Červinková

19.6. Prázdniny volají – Český rozhlas – Vlnohraní

Týdenní plánČerven 2024
Český jazykVelká psací písmena, diktát, přepis, opis
Čtení s porozuměním
Křížovky, rébusy, osmisměrky
MatematikaSčítání a odčítání do 20
Pavučiny
Sčítací pyramidy s podmínkou
Počítání mincí
Člověk a jeho světRoční období – léto