Alšík – dvouměsíčník pro žáky, učitele, rodiče a přátele ZŠ Mikoláše Alše

Své příspěvky do školních novin můžete vhodit do poštovní schránky s nápisem Alšík v přízemí staré i nové budovy základní školy nebo posílat e-mailem na adresu redakce@zssuchdol.cz . Příspěvky vždy označte jménem, příjmením a třídou. Děkujeme.