Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Jsme spolupracující školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; každoročně pomáháme budoucím učitelům získat potřebnou odbornou praxi. Studenti na naší škole absolvují náslechy v hodinách, pedagogicko-psychologickou praxi a v závěru studia souvislou několikatýdenní praxi.

Česká zemědělská univerzita

Již několikátým rokem spolupracujeme s Fakultou lesnickou a dřevařskou v rámci projektu „Lesní pedagogika“.

Život bez závislostí

Spolek Život bez závislostí pro naše žáky I. a II. stupně každoročně zajišťuje programy všeobecné primární prevence.

Albatros

Ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros nabízíme našim žákům členství v Klubu mladých čtenářů.

Dukla Praha

Pod záštitou Dukly Praha probíhá na naší škole kroužek Míčových a pohybových her pro žáky I. stupně. Příležitostně také spolupracujeme při jednorázových akcích.