Školní družina při ZŠ M. Alše, Praha–Suchdol, Suchdolská 360
Telefon773 532 049
723 473 414
E-maildruzina@zssuchdol.cz
Provoz7:00 – 7:40 hodin
po vyučování do 18:00 hodin
Vedoucí vychovatelkaŠevčíková Blanka
(tel. 608 253 505)
VychovatelkyDobošová Helena
Janáčová Tereza
Lacinová Vlasta
Kopecká Ivana
Kryčfalušij Olena
Macková Tereza
Vávrová Ivana
Provoz ŠDV pracovní den před vyučováním od 7:00 do 7:40 hodin, po vyučování do 18:00 hodin.
V době vedlejších prázdnin je družina otevřená podle potřeb rodičů, nebo když jsou organizovány příležitostné akce.
Denní skladba činností– po ukončení vyučování – hygiena
– oběd
– odpočinkové, zájmové, rekreační činnosti
– hygiena, svačina
– odpočinkové činnosti
OdděleníVychovatelkaUmístěníŽáci ze tříd
I.Ševčíková B.nástavba 3001I. C
II.Lacinová V.nástavba 3002I. B
III.Macková T.SB přízemí uč. č. 9II. C, III. A
IV.Kopecká I.SB přízemí uč. č. 10II. A
V.Dobošová H.SB přízemí uč. č. 11II. B, III. A
VI.Kryčfalušij O.SB 2. patro uč. č. 1III. A, III. C
VII.Vávrová I.SB 1. patro uč. č. 5I. A
VIII.Janáčová T.SB 2. patro uč. č. 3III. A, III. B