Telefonické spojení: 220 920 073

E-mail: ivana.fortova@zssuchdol.cz (neslouží k odhlašování obědů)

Věk strávníkaCena jednoho obědaCena obědů za měsíc
(22 pracovních dní)
6 – 10 let36 Kč792 Kč
11 – 14 let38 Kč836 Kč
15 a více let39 Kč858 Kč

Objednávání obědů je možné buď elektronicky na základě PINu přiděleného školní jídelnou nebo přímo ve školní jídelně prostřednictvím čtečky čipů. Elektronicky (tj. po internetu) lze objednat oběd nejpozději den předem do 10:30. Čtečka čipů ve školní jídelně umožňuje objednání obědů den předem do 14:00.  Přihlašovací údaje obdrží žáci od třídních učitelů. Pro internetové objednávání je nutné si na webových stránkách založit účet.

Výběr ze dvou menu:

1. Masitý pokrm

2. Bezmasý nebo sladký pokrm

Denně nabídka čerstvé zeleniny formou salátového bufetu.

Do věkových skupin jsou zařazováni žáci na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku, tzn. období od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku.
[clear]
Při platbách inkasem z běžného účtu může být platba maximálně 23 obědů v měsíci.

Variabilní symbol strávníka zůstává po celou dobu školní docházky stejný.

Číslo účtu: 0163593349/0800 (ke každé platbě je třeba uvést přidělený variabilní symbol)

 Systém přihlašování a odhlašování obědů:

Všichni strávníci mají předem objednán oběd č.1 (masitý pokrm) a pouze v případě změny (oběd č.2) si musí při odchodu z jídelny prostřednictvím čipu nebo elektronicky tento oběd přeobjednat. Totéž platí pro odhlašování obědů. Odhláška musí proběhnout vždy předem, buď prostřednictvím čipu přímo v jídelně, elektronicky nebo telefonicky ve školní jídelně (tel. 220 920 073). Pokud strávník nebo rodič neprovede odhlášku předem, automaticky s ním jídelna počítá na stravování. Při náhlé absenci strávníka je možné oběd ještě odhlásit ráno nejpozději do 8:00 ještě týž den.