Národní testování 9. tříd 2023/24

Každý žák, který se testu zúčastnil, má možnost si prohlédnout za použití svých přihlašovacích údajů individuální zprávu, ve které jsou jeho výsledky rozebrané a porovnané s výsledky spolužáků i všech testovaných. Percentily žáků udávají jejich úspěšnost v testu, přičemž čím větší číslo, tím lepší výsledek. Percentil znamená, kolik procent ostatních žáků mělo stejný výsledek nebo kolik procent ostatních žáků svým výsledkem předstihl.

Souhrnné výsledky za 9. ročníky – Čj, M


Národní testování 5. tříd 2022/23

Každý žák, který se testu zúčastnil, má možnost si prohlédnout za použití svých přihlašovacích údajů individuální zprávu, ve které jsou jeho výsledky rozebrané a porovnané s výsledky spolužáků i všech testovaných. Percentily žáků udávají jejich úspěšnost v testu, přičemž čím větší číslo, tím lepší výsledek. Percentil znamená, kolik procent ostatních žáků mělo stejný výsledek nebo kolik procent ostatních žáků svým výsledkem předstihl.

Souhrnné výsledky za 5. ročníky – Čj, M


Národní testování 9. tříd 2022/23

Každý žák, který se testu zúčastnil, má možnost si prohlédnout za použití svých přihlašovacích údajů individuální zprávu, ve které jsou jeho výsledky rozebrané a porovnané s výsledky spolužáků i všech testovaných. Percentily žáků udávají jejich úspěšnost v testu, přičemž čím větší číslo, tím lepší výsledek. Percentil znamená, kolik procent ostatních žáků mělo stejný výsledek nebo kolik procent ostatních žáků svým výsledkem předstihl.

Souhrnné výsledky za 9. ročníky – Čj, M


Národní testování 5. tříd 2021/22

Každý žák, který se testu zúčastnil, má možnost si prohlédnout za použití svých přihlašovacích údajů individuální zprávu, ve které jsou jeho výsledky rozebrané a porovnané s výsledky spolužáků i všech testovaných. Percentily žáků udávají jejich úspěšnost v testu, přičemž čím větší číslo, tím lepší výsledek. Percentil znamená, kolik procent ostatních žáků mělo stejný výsledek nebo kolik procent ostatních žáků svým výsledkem předstihl.

Souhrnné výsledky za 5. ročníky – Čj, M; Aj

[clear]


Národní testování 9. tříd 2021/22

Každý žák, který se testu zúčastnil, má možnost si prohlédnout za použití svých přihlašovacích údajů individuální zprávu, ve které jsou jeho výsledky rozebrané a porovnané s výsledky spolužáků i všech testovaných. Percentily žáků udávají jejich úspěšnost v testu, přičemž čím větší číslo, tím lepší výsledek. Percentil znamená, kolik procent ostatních žáků mělo stejný výsledek nebo kolik procent ostatních žáků svým výsledkem předstihl.

Souhrnné výsledky za 9. ročníky – Čj, M

[clear]


Národní testování 5. tříd 2020/21

Každý žák, který se testu zúčastnil, má možnost si prohlédnout za použití svých přihlašovacích údajů individuální zprávu, ve které jsou jeho výsledky rozebrané a porovnané s výsledky spolužáků i všech testovaných. Percentily žáků udávají jejich úspěšnost v testu, přičemž čím větší číslo, tím lepší výsledek. Percentil znamená, kolik procent ostatních žáků mělo stejný výsledek nebo kolik procent ostatních žáků svým výsledkem předstihl.

Souhrnné výsledky za 5. ročníky – Čj, M; Aj

[clear]


Národní testování 9. tříd 2020/21

Každý žák, který se testu zúčastnil, má možnost si prohlédnout za použití svých přihlašovacích údajů individuální zprávu, ve které jsou jeho výsledky rozebrané a porovnané s výsledky spolužáků i všech testovaných. Percentily žáků udávají jejich úspěšnost v testu, přičemž čím větší číslo, tím lepší výsledek. Percentil znamená, kolik procent ostatních žáků mělo stejný výsledek nebo kolik procent ostatních žáků svým výsledkem předstihl.

Souhrnné výsledky za 9. ročníky – zde

[clear]


Národní testování – relativní posun 5. – 9. ročník

Výsledky jsou stanoveny na základě opakovaného zapojení do testování mezi lety 2016/2017 až 2020/2021 a jsou počítány podle změny percentilových pořadí mezi pátým a devátým ročníkem.

Souhrnné výsledky – zde