Tento vnitřní oznamovací systém je určen zaměstnancům, nebo ostatním osobám, které pro povinnou osobu vykonávají jinou obdobnou činnost.

Ve smyslu § 9 odst. 2 zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů tímto Základní škola Mikoláše Alše zajišťuje možnost oznamovatele podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně i ústně nebo na jeho žádost osobně.

Základní škola Mikoláše Alše vylučuje možnost oznamovatele podat oznámení prostřednictvím tohoto vnitřního oznamovacího systému pro osobu, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Vnitřní oznamovací systém tak není určen pro přijímání oznámení např. od rodičů

Oznámení lze podat zde:

e-mail: kubecka@justlawit.cz;  telefon:  725 249 493

Podáním oznámení potvrzujete, že jste se seznámil/a s touto Směrnicí o ochraně oznamovatelů.

Za podání vědomě nepravdivého oznámení lze uložit pokutu do výše 50.000,-Kč