Třídní učitelka: Lenka Bílková

Aktuality:

Kódy Google Classroom:

Dějepis – f4ldhnr

Zeměpis – xpb4nq4

Přírodopis – gsnv6hr

Informatika (D. Peterová) – bytneim

Hudební výchova – upf5m6t